Pressmeddelande -

Regeringen erkänner högre kostnad för friåret

Statsrådet Hans Karlsson erkände på måndagen, i en interpellationsdebatt med Carl B Hamilton, att friårsförslagets kostnad är kraftigt underfinanserad i höstbudgeten eftersom BNP- och intäktsbortfallet inte inkluderats i budgetkalkylerna. Den verkliga budgetpåfrestningen är ”säkert 4 miljarder kronor”, erkände Hans Karlsson, inkluderat intäktsbortfallet p g a lägre BNP, och inte bara budgetutgiften om 1,55 mdr kr, som anges i höstbudgeten. - Det är ett mycket viktigt besked som Hans Karlsson nu givit. Skattebetalarnas kostnad per person blir alltså ca 330.000 kr per friårsplats och år, vilket är långt mer än de 130.000 som kan framräknas i höstbudgeten. Det finns verkligen viktigare saker att spendera 4 miljarder kronor/år på än ökad ledighet för friska personer! säger Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp), efter debatten. - Saldot i regeringens budget blir sålunda ca 2,5 miljarder kronor svagare än vad som tidigare angivits (4-1,55=2,45 miljarder kronor). Hans Karlsson tar nu plötsligt hänsyn till de negativa dynamiska effekterna av friårsförslaget på BNP och offentliga finanser. Problemet är att regeringen inte har en buffert i budgeten ens i närheten av 2,5 miljarder kronor. Nu väntar vi bara på vilka panikartade sparåtgärder de måste ta till för att fixa till denna kohandel med miljöpartiet. - Hans Karlsson argumenterade dock för att friåret kan minska arbetslösheten i Sverige. Det är helt feltänkt. Arbetsmarknaden måste ses i ett helhetsperspektiv. Arbetslösheten som samhällsproblem kan inte lösas genom att regeringen vidtar en åtgärd som minskar totala sysselsättningen i ekonomin, och minskar BNP. - Refrängen i kampsången ”Arbetets söner” bör nu skrivas om från att ”Kämpa för rättvisa, frihet och bröd”. Istället bör den avslutas med ”Kämpa för … friår och stöd”, säger Carl B Hamilton (fp). Carl B Hamilton Riksdagsledamot (fp) 0708 - 345 736 Niki Westerberg Presschef (fp) 070 - 937 1525

Ämnen

  • Ekonomi, finans