Pressmeddelande -

Regeringen lurar riksdagen om försvaret

Regeringen har lämnat två propositioner om försvaret till riksdagen: ”Vårt framtida försvar” och ett förslag till grundorganisation för försvarsmakten. När förslaget till ny grundorganisation återkallades i oktober angav regeringen på sin hemsida att förslaget var "detsamma som presenterades i propositionen Vårt framtida försvar, med den skillnaden att beslutsrätten läggs hos riksdagen". Vid närmare genomläsning av den nya propositionen om grundorganisationen framgår emellertid att ett antal förband inte alls finns med i den uppräkning över den nya grundorganisationen som regeringen föreslår att riksdagen skall fastställa. Det innebär alltså att regeringen - trots påståenden om motsatsen - helt enkelt utelämnat ett antal förband som de uppenbarligen själva tänker ta beslut om. - Det finns inte majoritet i riksdagen för att regeringen ska fatta beslut om vilka fredstida förband som ska finnas kvar. När regeringen förstod det tvingades den återkalla propositionen. Ett påstående att riksdagen ska besluta om förbanden - när så inte blir fallet - är inget annat än ett försök från regeringens sida att lura oss folkvalda. Det anstår inte en svensk regering att på detta sätt förvanska informationen i en politisk fråga. Det säger Allan Widman och Heli Berg, fp-ledamöter i försvarsutskottet, i en kommenterar till regeringens förslag till grundorganisation för försvarsmakten. - Beslutet om våra fredstida förband måste fattas i en öppen och demokratisk process. Placeringen av förbanden har betydelse för vår försvarsförmåga och påverkar framtiden för många regioner. Folkpartiet kräver att samtliga fredstida förband avgörs av Sveriges folkvalda - inte av en maktfullkomlig regering, avslutar Widman och Berg (fp). __________________________________________ Bild på Allan Widman för fri publicering finns här: http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/AllanWidman.htm Bild på Heli Berg för fri publicering finns här: http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/HeliBerg.htm Allan Widman Riksdagsledamot (fp) 0702-43 59 55 / allan.widman@riksdagen.se Heli Berg Riksdagsledamot (fp) 0705-47 76 43 / heli.berg@riksdagen.se

Ämnen

  • Politik