Pressmeddelande -

S skyller usel asylpolitik på de som drabbas

Mauricio Rojas Riksdagsledamot (fp) 0702-42 01 33 / mauricio.rojas@riksdagen.se Niki Westerberg Pressekreterare (fp) 08 - 786 4586 / niki.westerberg@riksdagen.se - Migrationsminister Barbro Holmberg ljuger om asylpolitikens verkliga problem. Ministern använder sig av de apatiska flyktingbarnens ytterst beklagliga situation för att konstruera en problembild där de asylsökande själva blir bovar i dramat. Det är de asylsökande som presenterar alldeles för många nya ansökningar; det är de asylsökande som på ett oansvarigt sätt använder eget boende; alltså är det – enligt minister Holmberg - de asylsökande som bär skulden för de apatiska flyktingbarnens lidande och allehanda andra problem! Det säger Mauricio Rojas, flyktingpolitisk talesman (fp) i en kommentar till migrationsminister Barbro Holmbergs förslag på DN debatt på torsdagen där hon skriver att regeringen ska ”kraftsamla” genom att tillsätta en samordnare för flyktingbarn. - Barbro Holmberg vore trovärdig om hon t.ex. erkände att mycket av den inhumana behandlingen av människor ingår i ett medvetet system som syftar till att skrämma bort andra, potentiella asylsökande. Hon borde erkänna att vi har tusentals asylsökande i vårt land som inte kan avvisas någonstans. Människor vars självkänsla mals ner i en evig väntan utan rätt till någon som helst meningsfull verksamhet. Dessa oavvisningsbara människor tvingas vänta tills deras barn blir apatiska och de själva så pass olyckliga att de tills sist får stanna av humanitära skäl. - Läget på våra flyktingförläggningar är i många fall katastrofalt. Människor blir utsatta för ett godtycke och levnadsförhållanden som, om de blev ordentligt belysta, skulle få svenska folket att skämmas över sin regering. De asylsökande flyr Migrationsverkets förläggningar och det är helt begripligt. - Om socialdemokraterna vågade erkänna att mycket inte står rätt till i Sveriges asylpolitik, då skulle en ny politisk dialog kring asylprocessen kunna inledas. Det behöver Sverige och - inte minst - de som söker asyl hos oss, avslutar Mauricio Rojas (fp).

Ämnen

  • Politik