Pressmeddelande -

Schmidt (Fp) röstar nej till klåfingrig fondreglering

Ikväll (17 maj) röstar Europaparlamentets ekonomiutskott om ett av de viktigaste EU-direktiven som kommer att behandlas i utskottet under mandatperioden. Förslaget som innebär en hårdare reglering av riskkapitalfonder riskerar strypa Europa på kapital. Därför röstar Olle Schmidt emot majoriteten i utskottet.

- När Europaparlamentets ekonomiutskott ikväll röstar om nya regler för kapitalförvaltare kommer jag att rösta emot både socialdemokrater och konservativa eftersom förslaget riskerar att allvarligt försämra Europas möjligheter att dra till sig kapital, säger Olle Schmidt, europaparlamentariker och ledamot i EPs ekonomiutskott (Fp).

Det föreslagna direktivet skall reglera alternativa investeringsfonders förvaltare, vilken bland annat innefattar hedge- och riskkapitalfonder.

Det är främst förslaget om reglering av så kallade tredjelandsfonder som Schmidt vänder sig emot.

- Förslaget är felkonstruerat. Det försvårar och förhindrar för utomeuropeiska fonder. Regelverket är tyvärr konstruerat på ett sätt som omöjliggör för de flesta utomeuropeiska fonder och fondbolag att få tillträde till Europa, kommenterar Olle Schmidt.

Effekten blir att EU stänger ute en stor del av den globala finansiella finansmarknaden som pensionsfonder och andra investerare skulle behöva ha tillgång till. Den liberala gruppen håller med om att vissa regleringar är nödvändiga - till exempel för att få bukt med problem som penningtvätt och oegentligheter - men förslaget som ligger nu är inte välbalanserat.

Förslaget slår alltför hårt mot svenska fondbolag, exempelvis UCITS-fonder och hedgefonder som vill investera i fonder i tredje land och svenska pensionsbolag som placerar i hedgefonder.   - Förslaget riskerar att leda till färre investeringar och mindre kapital till Europa, vilket betyder att europeiska fonder blir mindre intressanta att investera i. Det får förödande konsekvenser för små- och medelstora tillväxtbolag som är beroende av nytt riskkapital från alternativa investeringsfonder. Även svenska pensionssparare drabbas genom att pensionsbolagen får ökade kostnader, säger Europaparlamentariker Olle Schmidt.   Efter omröstningen i Ekonomiutskottet ikväll kommer den liberala gruppen att försöka uppnå en bättre kompromiss inför omröstningen i plenum, en kompromiss som på ett mer balanserat sätt uppnår säkrare villkor inom världens finanssystem men utan att strypa Europa på kapital.  

För mer information, kontakta:
Olle Schmidt (Fp), Folkpartiets gruppledare i Europaparlamentet, svensk mobil: 0705 34 10 64   Rickard Ydrenäs, politiskt sakkunnig Telephone: +32 2 2837541 GSM: +32 476 767542

Ämnen

  • Politik