Pressmeddelande -

Ska cancersjukas sjukpenning ifrågasättas?

Erik Ullenhag (fp) i interpellation till Hans Karlsson: Ska cancersjukas sjukpenning ifrågasättas? - En kort tid före sin bortgång i cancer fick en f d arbetskamrat till mig ett brev från försäkringskassan. Brevet innehöll ett sexsidigt frågeformulär där hans rätt till sjukpenning ifrågasattes. Visst behövs det kraftfulla åtgärder för att minska antalet sjukskrivna och förtidspensionerade. Men åtgärderna får inte vara så trubbiga att de drabbar dem som sjukförsäkringen syftar till att ge trygghet. Det sade Erik Ullenhag, riksdagsledamot och gruppledare i socialutskottet (fp) i samband med att han på onsdagen väckte en interpellation till arbetslivsminister Hans Karlsson angående sjukpenningen till svårt cancersjuka patienter. - Ingenstans har kostnaderna skenat så som de gjort för sjukskrivningar och förtidspensioner och kostnaderna är i dag ett hot mot hela välfärdssystemet. Arbetet med att se till att sjukförsäkringen och andra socialförsäkringar inte överutnyttjas är centralt för att klara statsfinanserna och den generella välfärden. - Regeringen har varit alldeles för passiv när ohälsotalen har stigit till de enorma nivåer vi har i dag. Det behövs nu en rad åtgärder för att minska sjukskrivningarna och förtidspensioneringar. Det handlar bl a om Finansiell samordning mellan försäkringskassa och sjukvård, en fungerande rehabiliteringsgaranti och att en andra läkare ska pröva läkarintyg om sjukskrivning.Ytterst handlar det om solidaritet - för att se till att de som verkligen behöver samhällets stöd ska kunna få det måste fler komma i arbete och färre slentrianmässigt sjukskrivas och förtidspensioneras. - Men på samma sätt som det inte är någon lösning att sänka ersättningsnivåerna för att komma till rätta med sjukskrivningarna får inte de åtgärder som vidtas för att bringa ned sjukskrivningarna vara så trubbiga att de drabbar dem som försäkringen är till för att ge trygghet, avslutar Ullenhag. Läs hela interpellationen på http://www.folkpartiet.se/templates/SimplePage____12114.aspx Erik Ullenhag Riksdagsledamot (fp) 070-813 67 18 Joakim Bergström Pressekreterare (fp) 070-772 74 47

Ämnen

  • Ekonomi, finans