Pressmeddelande -

Unga människor måste rustas bättre för arbetsmarknaden

- Dagens SCB-statistik över aktuell arbetslöshet visar att antalet unga människor som är öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärder ökat med ytterligare 8.000 personer det senaste året. Detta trots den starka konjunkturuppgången. Tidigare erfarenheter, att unga människor snabbast kommer in i jobb i uppgång, tycks komma på skam. Det säger folkpartiets ekonomisk-politiske talesman Karin Pilsäter i en kommentar till den nya arbetslöshetsstatistiken från SCB. - Vår bedömning är att det till stor del beror på den nedrustning av yrkesutbildningen som skett, den massiva utslagningen från gymnasiet och att utbyggnaden av högskolan inte åtföljts av tillräcklig kvalitet. Därför är unga människor idag sämre rustade att få de lediga jobb som kommer. - Därför behövs många systemförändringar; en yrkesutbildning värd namnet i gymnasiet, många fler platser i kvalificerad yrkesutbildning (KY) tillsammans med förbättrade möjligheter till visstidsanställning och provanställning vilket sänker ribban in i jobb. För att ge några exempel. - Göran Perssons tal om att de nu har grepp om ungdomsarbetslösheten måste uppfattas som ett hån mot alla de unga människor som fortfarande inte ser någon ljusning för jobb och därmed egen försörjning och förankring i vuxentillvaron, säger Karin Pilsäter (fp). _________________________________________________ Karin Pilsäter, ekonomisk-politisk talesman, 0708 - 788 798, karin.pilsater@riksdagen.se Niki Westerberg Presschef (fp) 070 - 937 1525 Bild på Karin Pilsäter fri för publicering finns här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0101299073819 Besök Karin Pilsäters hemsida: http://www.folkpartiet.se/pilsater Vill du delta i diskussionen om Folkpartiets nya tillväxtprogram "Tillväxtagenda för Sverige"? Prenumerera på mitt nyhetsbrev eller besök Liberala ekonominätverket på www.liberalerna.net

Ämnen

  • Arbetsliv