Pressmeddelande -

Utrikestalesman Birgitta Ohlsson (fp) om Kinas FN-kupp:Liberala internationalen uteslöts ur FN av Kina

- Kommunist-Kinas kupp mot Liberala Internationalen (LI) lyckades dessvärre under kvällen svensk tid. LI uteslöts ur Förenta nationernas råd för frivilligorganisationer genom att Kina lierat sig med diktaturländer som Kuba. Kina har länge irriterat sig på att Liberala Internationalen inbjudit taiwanesiska gäster och stött ett medlemskap för landet i FN:s världshälsoorganisation WHO samt att Taiwans regeringsparti DPP är medlemmar av LI. De gjorde gemensam sak med den kubanska förtryckarregimen som avskyr liberalers stöd till frihetskampen på ön. Att diktaturländer får härja fritt i FN och hunsa demokratikämpar är ett hån mot de mänskliga rättigheterna. Det säger Birgitta Ohlsson, utrikestalesman (fp) med anledning av att Kina lyckades utesluta Liberala Internationalen ur FN. Av 19 länder stöddes Liberala internationalen bara av USA, Storbritannien och Israel. - Liberala Internationalen har genom historien varit en stark kraft för frihet och demokrati. Det är en skandal att diktatur-Kina tilläts sätta agendan för vilka frivilligorganisationer som ska få ha observatörsstatus i FN, avslutar Birgitta Ohlsson. Fakta: Liberala Internationalen (LI) bildades året 1947 och representerar uppemot hundra partier, grupper och tankesmedjor världen över. Folkpartiet Liberalerna var med och grundade organisationen. Taiwans regeringsparti Democratic Progressive Party (DPP) och landets president Chen Shui-Bian är medlemmar av Liberala Internationalen. Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot 0709-68 71 06 Mikael Persson, pressekreterare (fp) 0708-54 90 65

Ämnen

  • Partier, rörelser