Pressmeddelande -

Wigström: Enighet om fri rörlighet

- Det är glädjande att samtliga partier - även s och v - i utrikesutskottet idag enats kring att de nya EU-medborgarna skall behandlas på lika villkor som övriga EU-medborgare. Att människor får röra sig fritt och söka jobb var som helst är en grundbult i det europeiska samarbetet. Det säger Cecilia Wigström, riksdagsledamot (fp), efter utrikesutskottets sammanträde på tisdagen, där de borgerliga partiernas och miljöpartiets gemensamma motion blev tillgodosedd. - Regeringen har tidigare svajat i denna fråga, men nu finns en enighet om att s.k. övergångsregler sannolikt inte kommer att behövas. Vi förväntar oss inga störningar på arbetsmarknaden. Skulle någon osannolikt och idag oförutsett inträffa så får regeringen återkomma till riksdagen med förslag. - Dagens beslut innebär också att regeringen inte längre på egen hand kan införa begränsningar i den fria rörligheten i framtiden, utan vi är eniga om att då måste regeringen komma tillbaka till riksdagen. - När det gäller eventuellt risk av överutnyttjandet av socialförsäkringssystemet så får det mötas av förändringar i bidragssystemen och gälla både svenskar och utländska medborgare, säger Cecilia Wigström (fp). Utdrag ur betänkandet: Utskottet delar regeringens uppfattning att den svenska arbetsmarknaden inte kommer att drabbas av några störningar av att fri rörlighet för de nya medlemsstaternas medborgare genomförs. Det kan, även om det är osannolikt, dock uppstå situationer då åtgärder behöver vidtas i syfte att undvika att medborgare från de nya medlemsstaterna hamnar i situationer karaktäriserade av ofrihet och tvång på arbetsmarknaden. Om regeringen bedömer att åtgärder bör vidtagas ska dessa åtgärder, enligt utskottets uppfattning, underställas riksdagen genom skrivelse eller, om så är behövligt, proposition. Utskottet vill erinra om principen om likabehandling, dvs att alla unionsmedborgare ska behandlas på samma sätt. Bild på Cecilia Wigström för fri publicering finns här: http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/CeciliaWigstroem.htm Cecilia Wigström Riksdagsledamot (fp) 070 - 214 90 24 / cecilia.wigstrom@riksdagen.se Niki Westerberg Pressekreterare (fp) 070 - 937 1525 / niki.westerberg@riksdagen.se

Ämnen

  • Arbetsliv