Pressmeddelande -

Alarmerande kvalitetsbrist hos nya värmepumpar

"73 procent av de värmepumpar, som anmäldes skadade till försäkringsbolagen under 2007 var yngre än fem år. 2001 var denna siffra 50 procent, vilket redan då betraktades som en hög siffra och antydde att kvalitetsarbetet hos tillverkarna inte stod i paritet med viljan att sälja. Men vad ska man säga nu?"

Det undrar Folksams miljöchef Jan Snaar, som idag presenterar 2007 års statistik över värmepumpskador*. Folksam har fört statistik över skadeutvecklingen sedan 1999. Kostnaden för anmälda skador under hela denna period närmar sig nu halvmiljardstrecket.

- Vi kan inte se någon annan orsak till att procentandelen skador på nyare pumpar stigit än att kvaliteten försämrats efterhand. Vi påpekade redan 2001 att branschen hade ett kvalitetsproblem att ta tag i. Men utvecklingen har alltså gått i en helt annan riktning än den vi hoppades.

- Man kan heller inte hävda att den höga siffran 73 procent beror på att till exempel luft/luft-värmepumpar varit särskilt skadeutsatta. Dessa pumpar säljs ju på postorder och över disk i affär. Konkurserna har varit flera, fortsätter Jan Snaar. Faktum är att procentsiffran är lika hög för bergvärmepumpar, som kostar cirka 150 000 kronor att installera. Borde inte detta vara alarmerande för en seriös tillverkare?

Till viss del finns säkert problemet hos underleverantörerna, eller mer exakt vilken underleverantör man väljer för olika komponenter. Ett exempel på detta är att de största leverantörerna av bergvärmepumpar uppvisar delvis olika skadebilder.

- Kompressorskadorna är betydligt vanligare hos Nibe än IVT, medan det för skador på växelventiler förhåller sig tvärtom. Eftersom Folksam tidigare konstaterat att flera produkter haft seriefel kan man undra om det är jakten på billiga komponenter som nu syns i statistiken, frågar sig Jan Snaar.

Antalet anmälda skador fortsätter att stiga. Ökningen mellan 2006 och 2007 är drygt 30 procent.

- Om detta är en verklig ökning eller inte är svårt att säga, eftersom vi inte vet hur försäljningen såg ut under dessa år. Tillverkarna vill ju inte offentliggöra sina försäljningssiffror. Men antalet pumpar i småhus har ju otvivelaktigt stigit, avslutar Jan Snaar.

*Folksams listor över mest skadade värmepumpar baseras på bolagets egen skadestatistik. Den ligger till grund för en uppskattning av hur skadebilden ser ut för hela försäkringsbranschen. Listorna över antal skador kan inte ta hänsyn till hur många värmepumpar av varje redovisat slag som sålts, eftersom säljstatistiken hemlighålls av tillverkarna.

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63

Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Folksam är ett försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans


Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att
människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se