Pressmeddelande -

”Antag FN:s principer för ansvarsfulla investeringar!” Uppmaning från Folksam till alla banker och pensionsförvaltare i Sverige

I veckan som gått undertecknade en lång rad finansiella aktörer från hela världen FN:s principer för ansvarsfulla investerare – däribland Folksam, som också varit den enda svenska representanten i den grupp av 16 ledande pensionsförvaltare, som arbetat fram principerna under FN:s ledning. ”Nu gäller det att gå från ord till handling utan att spilla tid”, säger Folksams vd Anders Sundström. – Ju fler banker och pensionsförvaltare som ansluter sig till dessa FN- principer och tillämpar dem i sina verksamheter, desto starkare blir industrins makt att påverka miljö och mänskliga rättigheter till det bättre överallt på jorden. – Allt blir vad vi gör det till. Hemma i Sverige vore det uppfriskande om etiska placeringar, som är kopplade till de stora överlevnadsfrågorna, inte avfärdas som en ”avlatsindustri” och att vi som arbetar seriöst med aktiv bolagsstyrning inte avfärdas som skambeläggare av företagen. Vi borde kunna föra debatten i en mer konstruktiv ton, säger Anders Sundström. FN uppskattar att 35 procent av det globala investeringskapitalet finns i pensionsfonder. Den 2 maj hade investerare som representerar 4 trillioner US dollar skrivit under FN:s principer. Fyra av dem var svenska. – Skälet till att Folksam nu uppmanar alla svenska banker och fondförvaltare att anamma FN:s principer är att många av dem idag inte har något samlat förhållningssätt till sina egna investeringsbeslut, som rymmer ett miljömässigt, arbetsrättsligt och humant ansvarstagande. I likhet med stora delar av den internationella finansmarknaden släpper man loss enorma pengaströmmar utan att bedöma vare sig risker eller möjligheter, till exempel vad miljö- och hälsopåverkan beträffar. – Att avstå från den bedömningen är att slänga en god del av investeringen i sjön. Den ekonomiska potentialen för ökad hållbarhet förfuskas, säger Anders Sundström. Många svenska företag har ett gott rykte internationellt vad gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande – som till exempel Volvo, Ericsson, Sandvik, Ikea och H&M. Men detta beror i allt väsentligt på riktlinjer och uppförandekoder, som dessa företag själva infört och börjat tillämpa. – Nu har vi för första gången gemensamma riktlinjer på global nivå. De möjliggör för alla investerare, individuella som institutionella, att ta ett ökat miljömässigt och socialt ansvar. Därför uppmanar jag alla kollegor på den svenska finansmarknaden: Börja tillämpa FN:s sex principer. Miljoner människor, födda och ofödda, är redan beroende av hur vi agerar i denna fråga, säger Anders Sundström. För ytterligare information: Anders Sundström, vd Folksam, tel 08-772 66 10, 0705-89 19 11 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Folksam investerar pensions- och livförsäkringsspararnas pengar enligt en etisk placeringspolicy, som följer FN:s och OECD:s riktlinjer på det sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga området. Folksam utövar en aktiv bolagsstyrning för att vända oetiska affärsbeteenden hos företag runtom i världen. Det förvaltade kapitalet uppgår till drygt 168 miljarder kronor, av vilka 40 miljarder utgör fondsparande. Folksam har fått tidningen Sparöversikts utmärkelse Årets Räntefondförvaltare 2004, 2003, 2001, 2000 och 1997.

Ämnen

  • Ekonomi, finans


Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att
människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se