Pressmeddelande -

Direktörerna belönas oavsett prestation, enligt svenska folket i ny Sifoundersökning

Svenska folket är mycket kritiskt till hur näringslivets direktörer belönas. Två av tre svenskar (66 procent) tror att direktörerna belönas oavsett om de har gjort en bra eller dålig prestation. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Folksam. – Undersökningen visar klart och tydligt att företagen misslyckats med att motivera varför man delar ut optioner till direktörerna. Optioner är i allt för stor omfattning en förtäckt löneutbetalning och det har svenska folket kommit underfund med, säger Carina Lundberg, ägaransvarig på Folksam. Störst misstro mot hur optioner används har tjänstemän (69 procent) och egna företagare (71 procent). I undersökningen framgår dessutom att mer än varannan svensk – 56 procent – inte tror att optioner och belöningar till direktörer innebär att de gör ett bättre jobb. Störst motstånd till optioner har personer med hög utbildning; 66 procent av personer anslutna till SACO tror inte att optioner leder till att direktörer presterar mer. – Folksam är inte emot rörlig lön. Men vi menar att optioner och bonus endast bör användas om de tillför aktieägarnytta och gynnar företagets utveckling. Det är vårt ansvar som stor pensionsförvaltare att våra sparare får bästa möjliga avkastning. Därför ställer vi krav på att företagen visar nyttan med optioner, säger Carina Lundberg. – Vi menar att ett sådant arbete kan bedrivas främst genom kontakter med företagen samt genom opinionsbildning. Om besluten på bolagsstämmorna ska kunna påverkas måste institutionella investerare samarbeta mycket mer. Idag existerar inget sådant samarbete, vilket vi beklagar. Folksam har sammanställt en checklista för hur optionsprogram ska utformas. Folksams checklista för optionsprogram bifogas detta pressmeddelande. Det kan även laddas ned på www.folksam.se/press Undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 8 – 11 maj 2006 och omfattar 1000 telefonintervjuer. Undersökningen bifogas detta pressmeddelande. Det kan även laddas ned på www.folksam.se/press För ytterligare information: Carina Lundberg, chef för ägarfrågor, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Folksam investerar pensions- och livförsäkringsspararnas pengar enligt en etisk placeringspolicy, som följer FN:s och OECD:s riktlinjer på det sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga området. Folksam utövar en aktiv bolagsstyrning för att vända oetiska affärsbeteenden hos företag runtom i världen. Det förvaltade kapitalet uppgår till drygt 168 miljarder kronor, av vilka 40 miljarder utgör fondsparande. Folksam har fått tidningen Sparöversikts utmärkelse Årets Räntefondförvaltare 2004, 2003, 2001, 2000 och 1997.

Ämnen

  • Ekonomi, finans


Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att
människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se