Pressmeddelande -

En miljon svenskar upplever ojämställdhet i hushållsekonomin

Bland de svenskar som lever i par anser var femte person att man inte har en jämställd hushållsekonomi. Det visar en SIFO-undersökning* som genomförts på uppdrag av Folksam. Av kvinnorna anser tre av tio att de har mindre ekonomiskt utrymme än sin partner.

- Man måste inse att det ofta finns ekonomiska skillnader i ett förhållande och att det får konsekvenser i framtiden. Det är viktigt att man kan diskutera det med sin partner och tillsammans göra upp en gemensam plan. Den som har lägre inkomst eller jobbar mindre kan till exempel behöva spara mer till sin pension, säger Lena Wallin, privatekonomisk rådgivare på Folksam.

Folksam har ställt frågor om hushållsekonomi och jämställdhet till svenska kvinnor och män som är gifta eller sammanboende. Undersökningen visar att en femtedel av dessa – eller omkring 1 miljon svenskar** – upplever att man lever i en relation där hushållsekonomin inte är jämställd. Det är något fler kvinnor än män som upplever hushållsekonomin som ojämställd.

30 procent av kvinnorna uppger också i undersökningen att deras partner har större ekonomiskt utrymme än de själva. Bara 9 procent av kvinnorna upplever att de själva har större utrymme än sin partner.

– Jag tycker att man ska räkna bakifrån. Utgångspunkten bör vara att båda i ett par ska ha lika mycket kvar när de gemensamma utgifterna är betalda, säger Lena Wallin.

Undersökningen visar också på skillnader i hur män och kvinnor väljer att spendera sina pengar. Exempelvis är det större andel kvinnor än män som prioriterar kläder till barnen högst. Nedan är de största utgiftsposterna för svenska sammanboende kvinnor och män (borträknat mat, boende och bil/bensin):

Kvinnor – topp 5
1. Semesterresor 25%
2. Kläder/skor till barnen 16%
3. Kläder/skor till mig själv 15%
4. Min hobby 11%
5. Barnens aktiviteter 10%

Män – topp 5
1. Semesterresor 30%
2. Min hobby 18%
3. Barnens aktiviteter 12%
4. Kläder/skor till barnen 9%
5. Nöjen (bio, krogbesök etc) 6%
/Hemelektronik 6%

För ytterligare information:
Lena Wallin, privatekonomisk rådgivare Folksam, telefon 0708-31 54 13
Andreas Jerat, pr-ansvarig Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

*Undersökningen har genomförts under perioden 15-26 september 2008 av SIFO Research International. Totalt har 4200 personer från alla Sveriges 21 län, från 18 år och uppåt deltagit i undersökningen. Av dessa är 3034 personer gifta/sammanboende och har svarat på frågor om hushållsekonomi. Se bilaga för frågeformuleringar och svarsalternativ samt metodbeskrivning.

**Totalt antal svenskar från 18 och uppåt (SCB): 7 251 275
Andel av respondenterna i undersökningen som är sambo/gifta: 69%
Andel av sambo/gifta i undersökningen som inte anser hushållsekonomin vara jämställd: 20%
7 251 275 x 0,69 x 0,2 = 1 000 638 (ca en miljon)

Folksam är ett försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans


Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att
människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se