Pressmeddelande -

Folksam kopplar integrations- och mångfaldsarbetet till affären – tillsätter Diversity Business Manager

Mikael Petersson, före detta områdeschef för Folksam Syd har tillträtt en nyinrättad tjänst som Diversity Business Manager. Tjänsten innebär ett affärsansvar för integrations- och mångfaldsfrågor i Folksam. Uppdraget är att öka affärsnyttan i varje kundmöte genom ett aktivt mångfaldsarbete samt att bibehålla och förstärka Folksams trovärdighet inom mångfalds- och integrationsfrågor.

– Nära 20 procent av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund och i storstäderna uppgår andelen till mellan 30 och 35 procent. En grupp som omfattar så stora delar av befolkningen innebär en enorm ekonomisk potential. Det ställer också nya krav på hur vi kommunicerar och anpassar utbudet av produkter och tjänster, säger Mikael Petersson.

Folksam var först ut bland de stora försäkringsbolagen i Sverige och förstärker nu satsningen på invånare med utländsk bakgrund som kundsegment. Folksams flerspråkiga rikskundtjänst representerar idag 18 nationaliteter vid sitt kundcenter i Malmö och inrättandet av det nya affärsområdet ska se till att Folksam behåller tätpositionen när det gäller mångfalds- och integrationsfrågor inom bank- och försäkring.

– Mina viktigaste omedelbara uppgifter blir att se till att utveckla mångfalden i kundmötet då det gäller försäljning, service och skador inom hela Folksam. Arbete kring det personliga bemötandet är prioriterat. Vi siktar också på att vidareutveckla våra relationer med landets invandrarorganisationer, säger Mikael Petersson.

Mikael Petersson har under sin tid som områdeschef för Folksam Syd (omfattande Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län) startat och utvecklat Folksams flerspråkiga rikskundtjänst, vilket lett till att han vid flera tillfällen har belönats av olika invandrarorganisationer och samfund för sitt mångåriga mångfaldsarbete.

– Mikael Petersson har lång fälterfarenhet och praktisk erfarenhet av att driva Folksams flerspråkiga rikskundtjänst samt hantera kontakter med invandrarorganisationer. Med sin bakgrund och entusiasm har Mikael en bra plattform för att lyckas utveckla Folkams fortsatta mångfaldssatsning, säger Anders Sundström, vd Folksam.

För ytterligare information:
Mikael Petersson, Diversity Business Manager Folksam, telefon 040-25 72 45, 0708-31 62 53
Anders Sundström, vd Folksam, telefon 08-772 66 10
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Folksam arbetar aktivt med trafiksäkerhet, extern bolagsstyrning och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • folksam
  • mikael petersson