Pressmeddelande -

Folksam Liv – Finansiell information kvartal 1, 2010

Nyckeltal januari – mars 2010
(Jämförelsetal avser motsvarande period föregående år)

- Totalavkastning 2,7 (-0,6) procent
- Solvensgrad 148 (136) procent
- Kollektiv konsolidering 114 (104) procent
- Återbäringsränta 5 (1) procent

För första kvartalet 2010 redovisar Folksam ömsesidig livförsäkring en totalavkastning på 2,7 (-0,6) procent. Solvensgraden* var 148 (136) procent. Den 31 mars 2010 uppgick konsolideringsgraden** för premiebestämda försäkringar till 114 (104) procent. Återbäringsräntan var 5 (1) procent. För verksamhetsgren KP Pension och Försäkring var återbäringsräntan 9 (3) procent.

– Första kvartalet har uppvisat en stark aktiemarknad samtidigt som de långa räntorna fallit tillbaka något. Folksam Liv har en stark finansiell ställning. Det är viktigt för att våra kunder långsiktigt ska få en god värdeutveckling, säger Anders Sundström, vd Folksam.

* Solvensgraden visar bolagets tillgångar värderade till verkligt värde i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
** Konsolideringsgraden visar bolagets tillgångar värderade till verkligt värde i förhållande till de totala åtagandena, garanterade och ej garanterade, gentemot spararna.

För ytterligare information:
Catrina Ingelstam, ekonomidirektör Folksam, telefon 08-772 66 84, 0708-31 60 75
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Folksam arbetar aktivt med trafiksäkerhet, extern bolagsstyrning och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans


Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att
människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se