Pressmeddelande -

Folksam minskar årliga koldioxidutsläpp med 513 ton

Enbart genom strängare resepolicy och växling till grön el har Folksam sänkt sina egna koldioxidutsläpp med 513 ton per år. "Fler måste drivas av ambitionen att informera konsumenterna vad de gör för att minska näringslivets negativa påverkan på miljön", säger Folksams miljöchef Jan Snaar. Forskarna är överens om att samhällets stora utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid, påverkar klimatet, miljön och våra liv negativt. - Att det är så få företag som berättar om sina insatser för att minska utsläppen av växthusgaser är konstigt. Gör man inget eller händer fantastiska saker i det tysta? frågar Jan Snaar, miljöchef på Folksam. Folksam har minskat de egna utsläppen av koldioxid med 513 000 kg per år och arbetar aktivt för att påverka koldioxidutsläppen även via partnersamarbeten; vid bilskada erbjuder hyrbilsföretagen Folksams kunder en hyrbil som godkänts enligt Folksams miljökrav. Totalt motsvarar det en miljon mil per år. Folksams minskning av egna utsläpp · Bra Miljöval-märkt el för fastighetsdriften har utsläppen minskat med 90 procent, från 220 000 kg till 15 000 kg koldioxid per år. · Tågresor ersätter flyg och bil på bestämda sträckor. Faktisk minskning: 408 000 kg koldioxid per år. · Minskning av bilåkandet i tjänst med 2 060 390 km, motsvarande koldioxidutsläpp om 356 447 kg. Övriga aktiviteter · Årlig redovisning av börsbolagens koldioxidutsläpp genom Folksams klimatindex. · Rankning av bilar ur säkerhets- och miljöperspektiv (bränsleförbrukning) - "Säkra bilar med bra miljöprestanda". Arbetet är direkt kopplat till Folksams vision om ett långsiktigt hållbart samhälle. För ytterligare information, kontakta: Jan Snaar, miljöchef Folksam, 08-772 65 63, 0708-31 69 63 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Ämnen

  • Ekonomi, finans


Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att
människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se