Pressmeddelande -

Folksam rapporterar: 55 kommuner lämnar 400 000 barn oförsäkrade på jullovet

Jullovet står för dörren, men fler än 400 000 barn riskerar att stå oförsäkrade under ledigheten. Detta eftersom 55 av landets kommuner endast försäkrar barnen under skoltid. Det visar Folksams undersökning av kommunernas olycksfallsförsäkring för grundskolebarn.

Folksam har för tredje gången granskat olycksfallsförsäkringarna för grundskolebarn i Sveriges samtliga 290 kommuner. Den visar att i 19 procent av kommunerna, 55 stycken, är barnen endast försäkrade under verksamhetstid och inte på fritiden.

– Skolornas olycksfallsförsäkringar är bra, men gäller de endast skoltid behöver föräldrarna komplettera med en försäkring som täcker fritid och lov. Annars riskerar barnen att stå oförsäkrade på loven. Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och det mest värdefulla vi har är ju barnen, säger Madeleine Hasselwander, ansvarig för kommunolycksfallsförsäkring Folksam.

Antalet kommuner som enbart försäkrar barnen under skoltid är i stort sett oförändrat sedan 2010. Men det är fler kommuner än tidigare som erbjuder ett försäkringsskydd med högre ersättningsnivåer och rätt till kristerapi. Andelen kommuner där försäkringen innehåller kristerapi har ökat från 41 till 67 procent. Dessutom har nästan alla kommuner olycksfallsförsäkringar som omfattar barn i friskolor. Den andelen har ökat från 64 till 96 procent.

Följande 55 kommuner erbjuder olycksfallsförsäkring för grundskolebarn som gäller enbart under verksamhetstid (ej fritid och lov), sorterade länsvis:

I 86 procent av kommunerna är den högsta ersättningen vid medicinsk invaliditet* som överstiger en invaliditetsgrad på 50 procent, 30 prisbasbelopp (1 320 000 kronor). I 11 procent av kommunerna är den högsta ersättningen 20 prisbasbelopp (880 000 kronor). Den högsta ersättningen vid medicinsk invaliditet har Helsingborg och Örkelljunga där ersättningen uppgår till 40 prisbasbelopp (1 760 000 kronor).

Vid ekonomisk invaliditet** är den vanligaste ersättningsnivån 30 prisbasbelopp. Det gäller i 53 procent av kommunerna. I 32 procent av kommunerna är ersättningen 15 prisbasbelopp (660 000 kronor). Helsingborg har den högsta ersättningen vid ekonomisk invaliditet, 40 prisbasbelopp. Sex kommuner har försäkringar som inte ger ersättning vid ekonomisk invaliditet: Arjeplog, Hällefors, Lilla Edet, Malå, Åmål och Åsele.

Skolförsäkringar täcker bara skador orsakade av olycksfall, men det är vanligare att barn får bestående besvär till följd av sjukdom. Därför behövs en privat barnförsäkring som även omfattar sjukdom. Den bör också innehålla invaliditetsskydd. Om ett barn skadas så svårt att han/hon inte kan arbeta i vuxen ålder är samhällets hjälp begränsad. Då är kompletterande ersättning från en privat försäkring av största vikt.

– Mitt råd till föräldrar är att se över barnens samtliga försäkringar så att de gäller för både olyckor och sjukdomar. Alla barn bör ha en privat barnförsäkring så fort som möjligt efter födseln, säger Madeleine Hasselwander.

Se bilagor för sammanställning av Folksams granskning.

* Med medicinsk invaliditet menas en bestående funktionsnedsättning – om barnet inte kan använda kroppen fullt ut på grund av skadan. För att avgöra graden av invaliditet finns en tabell som är gemensam för alla svenska försäkringsbolag.
** Med ekonomisk invaliditet menas bestående nedsättning av arbetsförmågan – det vill säga om barnet inte kan jobba fullt ut på grund av skadan.

För ytterligare information:
Madeleine Hasselwander, ansvarig för kommunolycksfallsförsäkring Folksam, telefon 0708-31 63 48
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • 400 000 barn
  • oförsäkrad
  • olycksfallsförsäkring
  • grundskolebarn


Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att
människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se