Pressmeddelande -

Folksams färgtest: Kraftig förbättring av kvalitén på utomhusfärger

Hela 16 av 45 färger får godkänt när Folksam redovisar testresultatet* av Sveriges vanligaste utomhusfärger**. Det är mer än en fördubbling av antalet godkända färger jämfört med färgtestet 2010 då endast sju färger fick godkänt.

Åtta av utomhusfärgerna har efter två år möglat så mycket att Folksam helt avråder från köp. Ytterligare 18 färger som testats har en långsammare mögelpåväxt och får därför betyget ”tveksamma köp” för den som ska måla om huset. Tre färger klassas som ”tveksamma köp” då de är lösningsmedelsbaserade.


– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om. Att skydda villan från mögelpåväxt är en sådan sak. Genom Folksams färgtest kan vi påverka färgproducenterna att förbättra färgernas kvalitet och därmed hjälpa våra kunder att göra mer hållbara val. Det är mycket glädjande att se att så många fler färger än tidigare får godkänt i år, säger Karin Stenmar, miljöchef Folksam.


Färgindustrin omsätter miljardbelopp varje år och Sveriges småhusägare beräknas köpa utomhusfärg till ett värde av hundratals miljoner kronor per år. Folksams test av utomhusfärger är det enda oberoende testet av hur färgerna klarar sig i olika svenska klimat.


För att undersöka effekten av klimatet har testerna genomförts på fyra olika platser i landet: Alnarp utanför Malmö, Borås, Uppsala och Vindeln utanför Umeå. Färgerna bedöms vad gäller mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning. De bästa färgerna är i stort sett opåverkade av exponeringen, medan de sämsta har stora brister, framförallt avseende mögelpåväxt.


Utifrån resultatet ges färgerna något av betygen; ”godkänt/bra köp”, ”tveksamt köp” eller ”underkänt/dåligt köp”.


Följande färgsystem får godkänt och klassas som ”bra köp” enligt Folksams färgtest (utan inbördes rangordning). Ett färgsystem består normalt av grundolja, grundfärg och toppfärg. Här anges endast toppfärgen.


Mest mögel i västra och södra Sverige


Det är stor skillnad på hur färger fungerar på de olika exponeringsorterna. Färgpanelerna placerade i Vindeln utanför Umeå klarade sig bäst, beroende på att tillväxtsäsongen för mögelsvampar är kortare i norra Sverige än i de varmare och fuktigare södra delarna av landet.

Testet visar att småhus i västra och södra Sverige löper större risk att drabbas av mögelpåväxt än i andra delar av landet. Valet av rätt utomhusfärg är det mest effektiva sättet att undvika snabb mögelpåväxt och en kostsam ommålning av huset efter några få år.


Många färgtillverkare använder numera resultaten från Folksams färgtester till att utveckla färgerna. Det är troligtvis förklaringen till att fler färger är godkända denna gång jämfört med tidigare tester, säger Folksams färgexpert Stefan Hjort.


De flesta färger som testats har varit miljöanpassade vattenburna färger. Som jämförelse i detta och tidigare test har lösningsmedelsbaserade färger använts. Testresultatet visar tydligt att de moderna vattenburna färgerna i de flesta fall är överlägsna sina lösningsmedelsbaserade föregångare.


För färgtestet i sin helhet samt lokala testresultat se www.folksam.se/fargtest


*
Folksams test av utomhusfärger genomförs för fjärde gången under ledning av tekn dr Stefan Hjort som är knuten till Swerea IVF. Det är det enda oberoende testet av hur utomhusfärger klarar sig i olika svenska klimat. De målade panelerna är vinklade i 45 grader mot syd, samt i lodrät vinkel mot norr. Färgen på träpanelerna i 45 graders vinkel åldras 2-3 gånger snabbare än vid normal exponering. Det innebär att två års testperiod motsvarar minst 4-6 års verklig exponering för väder och vind.

** Testet omfattar 45 utomhusfärger. Förutom de traditionella färgerna från de kända tillverkarna ingår även produkter som säljs på lågprisvaruhus och byggmarknader, ofta under eget namn.


För ytterligare information:


Karin Stenmar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 66 76

Stefan Hjort, färgexpert Folksam, telefon 0703-30 25 90

Lotta Örtnäs, pressinformatör Folksam, telefon 08-772 62 12

Om Folksam
Folksam har ett starkt miljöengagemang och beställer samtidigt årligen byggreparationer för över 800 miljoner kronor för våra kunder. Därigenom kan vi kräva att de produkter som används både fyller sin funktion fullt ut och kan visa på bra miljöprestanda. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • färgtest
  • utomhusfärger
  • karin stenmar


Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att
människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se