Pressmeddelande -

Folksams Jämställdhetsindex 2008: Nu går det bakåt!

För första gången sedan 2003 minskar andelen kvinnor i styrelserna för bolagen på Stockholmsbörsens OMXS30. Under förra året bestod dessa styrelser av 76,1 procent män, jämfört med 2006 års notering 75,6 procent. Förutsatt att utvecklingstakten i framtiden ser ut som den gjort de senaste fem åren kommer det att dröja ytterligare 20 år innan styrelserna får en jämn könsfördelning.

- Det här är verkligen en väckarklocka, säger Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt Ägande på Folksam.

Sämst beställt med jämställdheten bland bolagen på Stockholmsbörsens OMXS30 är det för industrisektorn.

- Kanske inte helt förvånande med tanke på den attityd vi ofta stöter på i bolag från denna sektor. Visste ni till exempel att det inte finns några kvinnor i Tjeckien? Så försvarade i alla fall ett bolag sin avsaknad av en koncernövergripande jämställdhetsplan. Samma bolag får även sämsta betyget i årets index.

De tre minst jämställda företagen

 

Placering

Företag

Bransch

Betyg (max 5 stjärnor)

 

22

Volvo

Fordon och maskin

*

 

23

Scania

Fordon och maskin

*

 

24

Skanska

Bygg

*

 

Nytt för året i Folksams Jämställdhetsindex är en kvalitativ granskning av företagens jämställdhetsarbete, där konkreta åtgärder belönas med ett plus i betyget. Att exempelvis som Scania skriva att företaget "uppmuntrar också kvinnor att söka sig till teknikinriktad utbildning på högskole- och universitetsnivå" räcker inte till.

- Här är Electrolux ett positivt exempel. Under 2007 skriver man att det tillsattes 140 chefstjänster, varav omkring en tredjedel gick till kvinnliga kandidater, säger Carina Lundberg Markow.

60 procent av de granskade bolagen förklarar dock inte sitt jämställdhetsarbete vare sig på sin webbplats eller i årsredovisningen.

- Det är mycket anmärkningsvärt, fortsätter Carina Lundberg Markow. Fler företag borde inse att styrelser och företagsledningar, som speglar kunderna och befolkningen i sin sammansättning, också skapar bättre förutsättningar för lönsamhet. De borde även inse att det krävs medvetet arbete för att åstadkomma detta.

Folksams jämställdhetsindex 2008 omfattar 24 svenskregistrerade företag på Stockholmsbörsens OMXS30. Det högsta betyget 5,0 ges om företaget har en lika stor andel kvinnor och män bland sina anställda samt även i ledningsgrupp och styrelse.

Swedbank får högst genomsnittsbetyg (3,51) och utses av Folksam till "Årets jämställdhetsföretag", följt av TeliaSonera (3,16) och Investor (3,14).

De tre mest jämställda företagen

 

Placering

Företag

Bransch

Betyg (max 5 stjärnor)

'

1

Swedbank

Finans

****

 

2

TeliaSonera

Telekommunikation

***

 

3

Investor

Finans

***

 

Om Folksam ingått i granskningen skulle bolaget ha fått genomsnittsbetyget 4,09.

För ytterligare information:

Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande, Folksam, telefon 08-772 62 31, 0708-31 59 71

Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans