Pressmeddelande -

Mögelpåväxten störst i Stockholm: Stora regionala skillnader när Folksam testar utomhusfärger

Folksams nya utökade test av utomhusfärger, under vetenskaplig ledning av IVF Industriforskning och utveckling AB, inleddes för ett år sedan på fyra platser: Stockholm, Borås, Vindeln utanför Umeå och Bohus-Malmön på västkusten. Den första avrapporteringen från testet, som ska pågå i tre år, visar att mögelpåväxten på färgerna är överlägset störst i Stockholmsområdet, medan samma färger testade i västkustklimat är nästan helt mögelfria efter ett år. Åtta av de färger som ingår i testet är redan nu så hårt mögelangripna och en flagar så kraftigt, att Folksam avråder från köp. – Detta är det första oberoende offentliga testet av hur olika svenska klimat kan påverka utomhusfärger, säger Folksams miljöchef Jan Snaar. Att mögelpåväxten skulle vara överlägset mest omfattande i Mellansverige, medan samma färger testade i Västsverige är nästan mögelfria efter ett år – det kommer som en överraskning. – Men detta är ett etappresultat. I vårt förra test blev flera av färgerna som klarat sig bra efter ett år stadigt sämre under resterande testperiod, medan färger som var dåliga redan efter ett år inte försämrades ytterligare år två och tre. Folksam avråder från köp av nio av de färger som ingår i testet: En färg, Bruksbalken Slamfärg Grå, har stora problem med avflagning. Åtta av färgerna är redan efter ett år kraftigt mögelangripna: Det rör sig om Beckers Tradition Falu Rödfärg, Beckers Oljefärg, Caparol Alkydoljefärg, Norrön Unik Husfärg, Nordsjö Kultur, Schulz Oljefärg, Bruksbalken Slamfärg Röd samt Alpina Oljefärg. – Eftersom vi avrapporterar ett etappresultat så rangordnar vi ännu inga färger, säger Jan Snaar. Men om de här nio färgerna hade sett ut som de gör redan nu efter hela testperioden, så hade vi avrått från inköp. Det finns alltså inget att vänta på. – Ett viktigt kriterium när vi avråder från att köpa dessa färger har varit att de har visat upp samma starka mögelpåväxt på minst två av exponeringsorterna, understryker Stefan Hjort, färgexpert och IVF:s projektledare för testet. Ett positivt resultat är att de miljöanpassade akrylatfärgerna och linoljefärgerna klarar sig betydligt bättre än de lösningsmedelsburna oljealkydfärgerna. Det gäller såväl mögelpåväxt som problem med krackelering och avflagning. Mögelproblemet är helt dominerande bland testfärgerna, medan omfattningen av sprickbildning och avflagning ännu är relativt ringa. På samtliga exponeringsorter har varje färgpanel haft tre replikat, som placerats slumpvis på testområdet. Varje färg har exponerats på paneler dels i 45 graders vinkel, dels lodrätt. Generellt sett har panelerna vända mot syd påverkats mer än de som varit norrvända. Dokumentation av Folksams färgtest i ord och bild finns på www.folksam.se För ytterligare information: Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, 0708-31 69 63 Stefan Hjort, projektledare IVF, Industriforskning och Utveckling AB, tel 031-706 60 45, 070-780 60 45 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Folksam har ett starkt miljöengagemang. Dessutom beställer vi byggreparationer för 800 miljoner kronor per år. Vi kräver därför att de produkter som används både fyller sin funktion fullt ut - och kan visa bra miljöprestanda. Läs mer på www.folksam.se/fargtest och www.folksam.se/byggmiljoguiden

Ämnen

  • Ekonomi, finans


Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att
människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se