Pressmeddelande -

Nio av tio är män i ledningsgrupperna på börsens A-lista

Företagen på Stockholmsbörsens A-lista har bara blivit marginellt bättre på jämställdhet, enligt Folksams Jämställdhetsindex. I styrelserna ökar andelen kvinnor från 20 till 22 procent medan den är oförändrad på 10 procent i ledningsgrupperna. Fortfarande saknar 18 av de 46 granskade bolagen helt kvinnor i ledningsgruppen. – Styrelser och ledningsgrupper är en bas för inflytande och makt. Företag som styrs av endast ena halvan av befolkningen riskerar därför att tappa i legitimitet, säger Carina Lundberg, chef ägarfrågor i Folksam. Folksams Jämställdhetsindex baseras på en granskning av 2005 års årsredovisningar från företagen på Stockholmsbörsens A-lista. Indexet mäter och betygsätter könsfördelningen bland de anställda, i ledningsgruppen och i styrelsen. Föreningssparbanken får högst betyg med 4,05 av 5,0. Scania får lägst betyg med 0,77. I Föreningssparbanken är 50 procent av styrelsen och 38 procent av ledningsgruppen kvinnor. Av de anställda är 66 procent kvinnor. Scanias styrelse består till 91 procent av män och i ledningsgruppen är samtliga män. 14 procent av de anställda är kvinnor. Endast ett av de 46 företagen, Föreningssparbanken, får fyra stjärnor i betyg, medan hela tolv företag får lägsta betyg med bara en stjärna. – Bolagsstyrelser och ledningar måste i större utsträckning spegla kunderna och befolkningen. Inte för att det är politiskt korrekt utan för att det är affärsmässigt riktigt, säger Carina Lundberg, Folksam. Den genomsnittliga kvinnorepresentationen är 22 procent i styrelserna och 10 procent i ledningsgrupperna. Detta kan jämföras med förra årets granskning då 20 procent av styrelserna och 10 procent av ledningsgrupperna bestod av kvinnor. Andelen anställda kvinnor uppgår till 34 procent, vilket är lika stor andel som förra året. Se bifogad lista över bolagen på A-listan. Folksams Jämställdhetsindex omfattar både A- och O-listan på Stockholmsbörsen. Hela rapporten presenteras inom kort. För ytterligare information: Carina Lundberg, chef ägarfrågor Folksam, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Folksam investerar pensions- och livförsäkringsspararnas pengar enligt en etisk placeringspolicy, som följer FN:s och OECD:s riktlinjer på det sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga området. Folksam utövar en aktiv bolagsstyrning för att vända oetiska affärsbeteenden hos företag runtom i världen. Det förvaltade kapitalet uppgår till drygt 167 miljarder kronor, av vilka 40 miljarder utgör fondsparande. Folksam har fått tidningen Sparöversikts utmärkelse Årets Räntefondförvaltare 2004, 2003, 2001, 2000 och 1997.

Ämnen

  • Ekonomi, finans


Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att
människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se