Pressmeddelande -

”Nu måste regering och riksdag upplysa spararna om vad låga fondavgifter kan betyda”

”Sverige behöver nya marknadsstrukturer för fondsparandet. Därför stödjer Folksam finansmarknadsminister Sven-Erik Österbergs förslag att omvandla PPM till statlig prispressare som erbjuder spartjänster till lägre förvaltningskostnader. Men det räcker inte. Regering och riksdag måste engagera sig i massiv folkupplysning i fondavgiftsfrågan och även aktivera myndigheterna. Banker och fondbolag kan inte fortsätta plundra kunderna på miljarder kronor årligen genom överpriser på sina tjänster”, säger Folksams vd Anders Sundström. – Enligt en undersökning Folksam gjort betalar svenska hushåll 6,3 miljarder kronor i förvaltningsavgifter varje år. De skulle kunna spara 3,3 miljarder kronor årligen genom att byta till fonder med lägre förvaltningsavgift än de har idag, det vill säga i genomsnitt 1,5 procent, säger Anders Sundström. Det har visat sig vara en mycket trögrörlig process för spararna att byta fond, även om så många som 89 procent av fondspararna uppger att det är ”viktigt eller mycket viktigt” med låga avgifter, enligt en Temo-undersökning Folksam beställt. – Man kan ju undra varför, eftersom alla kundrådgivare inom bank och fond väl känner till att hushållen kan spara stora summor på lägre fondavgifter samtidigt som det inte finns något konstaterat samband mellan höga avgifter och god avkastning, säger Anders Sundström. Var gör regering, riksdag och myndigheter i avgiftsfrågan? Det är allmänt känt att fondintäkterna är en viktig grundsten till bankernas vinster. Bara under det första kvartalet gjorde Sveriges fyra ledande banker en vinst på 20 miljarder kronor. Även om initiativ att förändra fondmarknadens grundstruktur bör välkomnas, så kan vi inte vänta tills initiativet är genomfört, menar Anders Sundström. Allt för mycket står på spel för allt för många. 72 procent av alla vuxna svenskar fondsparar, utöver sparandet i premiepensionen. – Därför vill jag uppmana regering och riksdag att aktivera myndigheterna Finansinspektionen och Konsumentverket och alla övriga informationsresurser för att verkligen tala om för svenska fondsparare vad som står på spel här, hur mycket som bevisligen står att vinna på lägre fondavgifter. Det är i folkupplysningens intresse att detta viktiga budskap kommuniceras av starka fristående myndigheter, säger Anders Sundström. – Folksam har sedan länge lågprisprofil på sina fonder. Vi har gjort vad vi kan för att peka på att fondmarknadens avgifter i gemen är alldeles för höga och vilka ekonomiska möjligheter kunderna har genom att byta till fonder med lägre avgifter. Men jämfört med vad reaktionen skulle bli om regering och riksdagsledamöter verkligen tog till orda i denna fråga är vi som en ropandes röst i öknen, säger Anders Sundström. För ytterligare information, kontakta: Anders Sundström, vd Folksam, tel 08-772 66 10. 0705-89 19 11 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har cirka 70 kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans


Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att
människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se