Pressmeddelande -

Nytt investerarsamarbete för ökad jämställdhet i börsbolagen

Nio investerare världen över, med ett totalt förvaltat kapital på 480 miljarder kronor, har gått ihop i ett nytt jämställdhetsinitiativ. 65 företag i tio olika länder har fått brev från investerargruppen – där Folksam ingår – där de uppmanas att delta i en dialog om jämställdhetssituationen i företagen.

En nyligen presenterad undersökning* av 4 200 internationella företag visar att endast 9,4 procent av styrelseledamöterna är kvinnor. Detta trots att ett flertal studier visar att företag med en högre andel kvinnor i ledande ställning når bättre och mer stabila finansiella resultat.

Detta har lett till att ett antal investerare har identifierat jämställdhet som en strategisk fråga i deras investeringsaktiviteter. Investerarna i detta nya initiativ har efterfrågat mer information om jämställdhetssituationen i 65 utvalda företag och uppmuntrar företagen att öka representationen av kvinnor i styrelser och i ledningsgrupper samt att säkerställa att de tillgodogör sig av den potentiella affärsnyttan som detta skulle innebära.

Samtliga investerare i gruppen har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla placeringar, PRI – Principles for Responsible Investment. Folksam var också med i den grupp som för omkring fem år sedan tog fram principerna som ledde till PRI.

Det aktuella investerarinitiativet är ett svar på Women’s Empowerment Principles** som nyligen togs fram av FN:s Utvecklingsfond för kvinnor (UNIFEM) och FN:s Global Compact. Women’s Empowerment Principles är framtagna för att hjälpa företag att ta till specifika åtgärder för att lyfta fram och ge mer makt åt kvinnor på arbetsplatsen, i näringslivet och i samhället i stort.

– Detta initiativ visar att jämställdhet i högsta toppen i bolagen inte enbart är en social fråga utan också en fråga för aktieägare. På en allt mer komplex global marknad är företag som på ett mer effektivt sätt attraherar, anställer, behåller och lyfter fram kvinnor bättre rustade för att kapitalisera på konkurrensutsatta möjligheter än de som inte gör det, säger James Gifford, executive director för UN PRI, Principles for Responsible Investment.

– Många svenska företag verkar tro att jämställdhet endast är en svensk fråga. Det här initiativet visar att de har fel. Det gör även de kvoteringslagar som under de senaste åren införts i ett flertal europeiska länder, säger Emilie Westholm, bolagsanalytiker, ansvarsfullt ägande på Folksam.

Investerare som deltar i initiativet:

För ytterligare information:
Emilie Westholm, bolagsanalytiker, ansvarsfullt ägande Folksam, telefon 0708-31 50 74
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Om Folksam
Folksam utövar ansvarsfullt ägande för att påverka affärsbeteendet bland företag över hela världen. Folksam investerar pensions- och livförsäkringsspararnas pengar enligt en etisk placeringspolicy som följer FN:s och OECD:s riktlinjer som innefattar sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga frågor. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad

Ämnen

  • Ekonomi, finans