Pressmeddelande -

Pia Carlsson Thörnqvist ny kommunikationsdirektör för Folksamgruppen

Pia Carlsson Thörnqvist har utsetts till kommunikationsdirektör för Folksamgruppen* och tillträder tjänsten omedelbart.

Pia Carlsson Thörnqvist har arbetat i Folksam sedan 1982 och har tills nu verkat som chef för Folksams marknadskommunikation. Dessförinnan har Pia även arbetat som marknadschef inom KPA Pension.

- Pia Carlsson Thörnqvist har stor erfarenhet av våra affärer och kommer att spela en viktig roll för Folksamgruppens kommunikationsarbete. Under rekryteringsprocessen har vi tittat på kandidater både internt och externt och kommit fram till att Pia har den profil som vi söker, säger Anders Sundström, vd Folksam.

Den uppgift som Pia Carlsson Thörnqvist inledningsvis kommer att prioritera är att se över Folksamgruppens kommunikations- och marknadsorganisation.

- Vi behöver förflytta varumärket och attrahera andra målgrupper än vad som är fallet idag. Detta är ett prioriterat arbete som vi redan påbörjat. Genom att se över och förändra vår organisation tror jag att vi kan nå positiva resultat snabbare än med vår nuvarande organisation, säger Pia Carlsson Thörnqvist.

För ytterligare information:
Pia Carlsson Thörnqvist, kommunikationsdirektör Folksam, telefon 08-772 61 97, 0708-31 50 83
Anders Sundström, vd Folksam, telefon 08-772 66 11
Pr-ansvarig: Andreas Jerat, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

* Omfattar Folksam, KPA Pension, Förenade Liv, KP, Folo.

Folksam är ett försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans


Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att
människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se