Pressmeddelande -

Sex av tio cyklande föräldrar låter bekvämlighet gå före säkerhet

Sex av tio vuxna väljer bort cykelhjälm för att den är besvärlig att bära och förvara. Det är den främsta orsaken till att 77 procent av Sveriges vuxna inte använder hjälm, och därmed till att 64 procent av omkomna cyklister dör av skallskador. Det visar en ny undersökning av Folksam. – Förvaringen av cykelhjälmar är ett praktiskt problem, det går att åtgärda. Om det är haken för att öka vuxnas cykelhjälmsanvändning måste vi be gymnasier, universitet och arbetsplatser att hjälpa till att skapa förvaringsplatser. Det kan konkret minska de tiotusentals cyklister som nu skadas och omkommer varje år, säger Folksams Maria Krafft, chef Trafik och samhälle. 59 procent av de vuxna cyklisterna har inte hjälm för att den är besvärlig att bära med sig eller förvara. Fler äldre låter frihetskänsla, ovana, glömska eller kostnad styra över säkerheten. Yngre cyklister anger oftare ”fult, känns töntigt eller förstör frisyren” som anledning. Cyklister mellan 26 och 45 år, vars barn sannolikt omfattas av cykelhjälmlagen, har oftare hjälm (23 %) än gruppen 16-25 år (13 %). Attitydundersökningen är genomförd av Synnovate Temo på uppdrag av Folksam. Mer än hälften av de cyklister som dör av huvudskador hade överlevt om de hade använt hjälm. Skall- och ansiktskadorna hade minskat med 43 procent.* Det inträffar totalt fler skallskador bland cyklister jämfört med alla andra trafikslag sammantaget. Orsaker till att man inte använder cykelhjälm (svar i procent för alla, 16-25 år, 26-45 år) Besvärligt att bära med sig eller förvara 59 %, 73 %, 55 % Liten risk att något ska hända, cyklar försiktigt 48 %, 61 %, 43 % Fult, töntigt eller förstör frisyren 45 %, 64 %, 38 % För varmt, kallt, obekvämt eller tungt 37 %, 48 %, 34 % Känns avvikande, inga andra använder 29 %, 48 %, 22 % Annat: stör frihetskänslan, ovana, glömska, dyrt 56 %, 58 %, 55 % Attityden till cykelhjälmar mättes på uppdrag av Folksam, och genomfördes av Temo i april 2006. Ett riksrepresentativt urval om 758 personer, 16-45 år, kunde ange flera orsaker till varför de själva inte använde cykelhjälm. För ytterligare information: Maria Krafft, chef Trafik och samhälle, Folksam, tel 08-772 71 84, 0708-31 62 26 Pressansvarig: Sonja von Lochow, tel 08-772 62 12, 0708-31 51 15 * Uppgifter från Svenska Cykelhjälmsgruppen Folksams kunskap inom trafiksäkerhet är känd över hela världen. Vartannat år sedan 1984 presenteras rapporten ”Hur säker är bilen?”, en sammanställning baserad på verkliga olyckor. Folksam är en av de största aktörerna i Sverige när det gäller bilförsäkringar, och arbetar aktivt med bland annat trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se/forskning

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel