Skip to main content

Tandvårdspriser för 2020 beslutade

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2019 16:29 CEST

Folktandvården Skånes styrelse har fattat beslut om priser för 2020. Priserna höjs i genomsnitt med två procent i linje med den nationella referensprislista som TLV, Tandvårds och läkemedelsverket, årligen tar fram. Utöver detta höjs en specialisttandvårdsåtgärd upp till referensprisnivå.

- Fram till 2019 har prishöjningar hos Folktandvården Skåne i allmänhet legat lägre än kostnadsutvecklingen och under medianpriset för tandvård i Sverige. Bakgrunden till att justera priserna 2020 är att löner, materialkostnader samt hyror förväntas stiga mer än TLV:s beräknade uppräkning kommande år, säger Niklas Larsson, Folktandvården Skånes styrelseordförande.

Barn och unga får avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år. För vuxentandvård gäller fri prissättning vilket innebär att tandvårdsaktörer själva bestämmer priset för de olika åtgärderna.

I december 2018 beslutade Regionfullmäktige att Folktandvården Skånes styrelse också har rätt att vid behov justera upp till 12 av totalt 170 allmäntandvårdsåtgärder. Från juni 2019 har styrelsen också rätt att årligen besluta om förändringar av upp till 12 åtgärder i prislistan för specialisttandvård.

Den nya prislistan gäller från den 15 januari 2020.

Tandvårds- och läkemedelsverkets referensprislista
År 2008 infördes en nationell referensprislista som ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling. TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) gör en årlig justering av prisnivå och regelverk för tillämpning av prislistan. TLV beslutar också om vilka åtgärder som ska finnas i referensprislistan och vilka behandlingsmoment som ska ingå i den enskilda åtgärden.


För mer information:
Emelie Andersson Mills, kommunikatör, 0768-87 05 81, emelie.anderssonmills@folktandvardenskane.se.


Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Vi är summan av ytterst professionella medarbetare som varje dag – tillsammans – jobbar för att alla skåningar ska vara stolta över sina tänder. Vi erbjuder komplett och modern tandvård, baserad på gedigen erfarenhet, kunskap och forskning.

Folktandvården Skåne är ett bolag, helägt av Region Skåne med cirka 1 400 anställda. Vi finns på 44 orter runtom i Skåne och består av 68 kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård.