Gå direkt till innehåll
Folkteatern Göteborg undersöker förutsättningarna för att på sikt bli en regionägd teater

Pressmeddelande -

Folkteatern Göteborg undersöker förutsättningarna för att på sikt bli en regionägd teater

Folkteatern har inlett ett arbete med att undersöka förutsättningarna för att så småningom bli en regionägd teater. Syftet är att teaterns ägande och finansiering ska hänga ihop, då Folkteatern sedan många år helt finansieras av Västra Götalandsregionen. Detta medför ingen ändring för teaterns inriktning. Folkteatern kommer att fortsätta att skapa engagerande teater för den breda publiken.

Folkteatern blev 1958 en ekonomisk förening ägd av olika aktörer inom arbetarrörelsen. 1999 blev Folkteatern en teater helt finansierad av Västra Götalandsregionen. Folkteaterns styrelse har beslutat att föreslå en extra föreningsstämma i februari att bilda ett aktiebolag med den långsiktiga målsättningen att bli en regionägd teater. Syftet är att teaterns ägande och finansiering ska hänga ihop, då Folkteatern sedan många år helt finansieras av Västra Götalandsregionen.

- Vi har haft många diskussioner både internt och utanför teatern i flera skilda sammanhang. Frågan handlar om vad vi tror är långsiktigt bra för Folkteatern så att vi kan fortsätta bedriva verksamhet och vara en obunden och utmanande teater för den breda publiken. Vi tycker att det är en följdriktig utveckling att Västra Götalandsregionen som idag finansierar oss också äger oss, säger Lotta Lekvall VD.

I februari 2020 håller den ekonomiska föreningen en extrastämma där ett första beslut om att bilda ett aktiebolag kan fattas. Detta beslut ska sedan bekräftas av den ordinarie föreningsstämman i maj 2020 för att träda i kraft. Förutsatt att detta sker kommer den ekonomiska föreningen att bilda ett aktiebolag med avsikt att på sikt kunna bli ett regionägt bolag.

Denna förändring påverkar inte verksamheten eller innehållet i verksamheten, vilket styrelsen också är noga med att poängtera. I beslutet står det bland annat att Folkteatern ska vara ”en obunden och utmanande teater med hög konstnärlig kvalitet för den breda publiken”.

Folkteatern Göteborg fortsätter att bedriva verksamhet på fyra scener och jobbar för att fullfölja sitt uppdrag att vara den samtida teatern för den breda publiken. Folkteatern ska vara en välkomnade mötesplats för konst, kultur och scenkonst.

Ämnen


Folkteatern ska vara den samtida teatern för den breda publiken. Vi arbetar med kvalitativ scenkonst och vi vill ta tillvara scenkonstens potential att vara en orädd röst i samhället. Våra föreställningar vågar utmana och ifrågasätta normer och strukturer. Med rötter i folkbildningen har vi en unik historia att utveckla. Vi är en normkreativ arbetsplats som prioriterar mångfald.

På Stora Scenen spelar vi ofta nyskriven dramatik och varvar med gästspel för att få en omväxlande repertoar. På Lilla Scenen spelas egna föreställningar och gästspel av mindre format. Vår foajé passar utmärkt för samtal, konserter och föreläsningar.

Folkteatern är en länsteater med anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen. Teatern drivs som en ekonomisk förening med medlemmar från nära 300 olika organisationer och föreningar. Omkring 45 anställda arbetar i lokalerna på Järntorget i Göteborg. Konstnärlig ledare är Frida Röhl, VD är Lotta Lekvall.

Kontakter

Karolina Lindblad

Karolina Lindblad

Presskontakt Pressansvarig 0735-24 97 20

Linda Isaksson

Presskontakt Kommunikationschef 0735-249701

Den samtida teatern för den breda publiken

Folkteatern är den samtida teatern för den breda publiken. Vi arbetar med kvalitativ scenkonst och vi vill ta tillvara scenkonstens potential att vara en orädd röst i samhället. Våra föreställningar vågar utmana och ifrågasätta normer och strukturer. Med rötter i folkbildningen har vi en unik historia att utveckla. Vi är en normkreativ arbetsplats som prioriterar mångfald.
På Stora Scenen spelar vi egenproducerade föreställningar, ofta nyskriven dramatik, och tar ibland in gästspel. På Lilla Scenen spelas egna föreställningar och gästspel av mindre format. Vår foajé passar utmärkt för samtal, konserter och föreläsningar.
Folkteatern är en länsteater med anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen.
Folkteatern drivs i form av ett aktiebolag, Folkteatern Västra Götaland AB. Bolaget är helägt av Folkteatern i Göteborg ekonomisk förening. Föreningen består av medlemmar från ca 300 olika organisationer och föreningar. Omkring 45 anställda arbetar i lokalerna på Järntorget i Göteborg. Konstnärlig ledare är Frida Röhl, VD är Lotta Lekvall.

Folkteatern Göteborg
Olof Palmes Plats
413 04 GÖTEBORG
Sverige