Gå direkt till innehåll
Arbetet med väghöjningen pågår just nu utanför Folkteaterns nödutgång och dekorintag.
Arbetet med väghöjningen pågår just nu utanför Folkteaterns nödutgång och dekorintag.

Pressmeddelande -

Göteborg Stad bygger in Folkteatern - skådespelare i riddarrustning vädjar om hjälp

Göteborgs Stad är i detta nu på väg att blockera Folkteaterns nödutgång samt nybyggda dekorintag när vägen på teaterns norra sida ska höjas. Om arbetet fortskrider kommer Folkteatern inom kort tvingas att stänga. Efter en lång rad resultatlösa försök att få besked från berörda förvaltningar vädjar nu Folkteatern till kommunstyrelsen om att arbetet stoppas tills ett förslag på lösning presenterats.

Än så länge går dörrarna att öppna på Folkteatern och ikväll spelas det sista avsnittet om riddaren Don Quijote och hans kamp mot väderkvarnar på Stora Scenen. Vägen bakom Folkteatern, på fastighetens norra sida mot Göta Älv, ska höjas med cirka en meter med konsekvensen att såväl teaterns nödutgång som dekorintag byggs igen. Idag klockan 14.45 överräcker Folkteaterns ensemble ett brev från teaterns styrelse med en vädjan om hjälp till Göteborgs Stads kommunstyrelse.

Folkteatern skickade två remissvar gällande väghöjningen innan beslut fattades och har utgått från att genomförandet av detaljplanen görs med hänsyn till teaterns verksamhet. Göteborgs Stad har sedan dess varken presenterat en tidsplan för vägbygget eller en plan för hur teaterns nödutgång och dekorintag ska kunna fortsätta vara brukbart, detta trots att arbetet ska stå klart i december.

    - När vi har försökt att ha en dialog med kommunens tjänstemän om hur vägbygget kan justeras för att ta hänsyn till vår verksamhet, stängs dörrarna. Staden är enligt Plan- och bygglagen skyldig att ta hänsyn till kända sakägares verksamhet vid framtagandet av detaljplan, men vi har blivit förbisedda som sakägare här och enbart blivit hänvisade till vår hyresvärd. Det finns ingenting som hindrar att dialogen kan föras med oss direkt. Vi vädjar nu till Kommunstyrelsen om att hjälpa oss innan det är försent, säger Lotta Lekvall, VD på Folkteatern. 

 Att Göteborgs Stad inte tar hänsyn till Folkteaterns verksamhet, en central mötesplats för göteborgare sedan drygt 60 år tillbaka, och kan beakta den i sina planer och bygghandlingar får stora konsekvenser för teater- och kulturlivet i Göteborg och i Västra Götalandsregionen. Inga lastbilar från Folkteaterns verkstad eller samarbetsparter såsom exempelvis Göteborgsoperan eller Riksteatern kan då komma fram. Om nödutgången byggs igen måste verksamheten stängas med omedelbar verkan enligt rådande brandsföreskrifter.

   - Är kommunens avsikt att stänga Folkteatern, navet i de planerade Kulturkvarteren? Den skada Folkteatern riskerar att lida är uppenbart oproportionerlig i förhållande till stadens nytta av att genomdriva väghöjningen på detta sätt, säger Lotta Lekvall.

Folkteatern har under lång tid och vid upprepade tillfällen själva, samt via sin hyresvärd Folkets Hus, försökt att få information om väghöjningen från kommunen, men utan resultat. Samtal mellan Folkets Hus och Göteborgs Stad pågår, men vägbygget fortskrider alltjämt utanför Folkteatern och inga besked om lösningar har hittills presenterats för teatern. Med anledning av detta överräcker Folkteaterns ensemble ett brev från teaterns styrelse med en vädjan om hjälp till Göteborgs Stads kommunstyrelse.

Idag, fredag den 23 oktober klockan 14.45 överräcker Folkteaterns ensemble ett brev från teaterns styrelse med en vädjan om hjälp till Göteborgs Stads kommunstyrelse utanför Rådhuset på Gustav Adolfs Torg i centrala Göteborg.

För mer information och för intervjuer, vänligen kontakta Karolina Lindblad pressansvarig på Folkteatern via mejl karolina.lindablad@folkteatern.se, eller telefon 073-524 97 20.

Ämnen


Folkteatern ska vara den samtida teatern för den breda publiken. Vi arbetar med kvalitativ scenkonst och vi vill ta tillvara scenkonstens potential att vara en orädd röst i samhället. Våra föreställningar vågar utmana och ifrågasätta normer och strukturer. Med rötter i folkbildningen har vi en unik historia att utveckla. Vi är en normkreativ arbetsplats som prioriterar mångfald.

På Stora Scenen spelar vi ofta nyskriven dramatik och varvar med gästspel för att få en omväxlande repertoar. På Lilla Scenen spelas egna föreställningar och gästspel av mindre format. Vår foajé passar utmärkt för samtal, konserter och föreläsningar.

Folkteatern är en länsteater med anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen. Teatern drivs som en ekonomisk förening med medlemmar från nära 300 olika organisationer och föreningar. Omkring 45 anställda arbetar i lokalerna på Järntorget i Göteborg. Konstnärlig ledare är Frida Röhl, VD är Lotta Lekvall.

Presskontakt

Karolina Lindblad

Karolina Lindblad

Presskontakt Pressansvarig 0735-24 97 20

Linda Isaksson

Presskontakt Kommunikationschef 0735-249701

Den samtida teatern för den breda publiken

Folkteatern är den samtida teatern för den breda publiken. Vi arbetar med kvalitativ scenkonst och vi vill ta tillvara scenkonstens potential att vara en orädd röst i samhället. Våra föreställningar vågar utmana och ifrågasätta normer och strukturer. Med rötter i folkbildningen har vi en unik historia att utveckla. Vi är en normkreativ arbetsplats som prioriterar mångfald.
På Stora Scenen spelar vi egenproducerade föreställningar, ofta nyskriven dramatik, och tar ibland in gästspel. På Lilla Scenen spelas egna föreställningar och gästspel av mindre format. Vår foajé passar utmärkt för samtal, konserter och föreläsningar.
Folkteatern är en länsteater med anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen.
Folkteatern drivs i form av ett aktiebolag, Folkteatern Västra Götaland AB. Bolaget är helägt av Folkteatern i Göteborg ekonomisk förening. Föreningen består av medlemmar från ca 300 olika organisationer och föreningar. Omkring 45 anställda arbetar i lokalerna på Järntorget i Göteborg. Konstnärlig ledare är Frida Röhl, VD är Lotta Lekvall.

Folkteatern Göteborg
Olof Palmes Plats
413 04 GÖTEBORG
Sverige