Pressmeddelande -

Ljusa framtidsutsikter för jobb inom byggnation och tekniska system i hela regionen

Om du känner att du vill byta karriär och få ny fart i ditt liv kan en yrkeshögskoleutbildning till VVS-ingenjör vara en väg att gå. -Behovet av arbetskraft är fortfarande stort. Många fastighet-, konsult-, och entreprenadföretag saknar idag kompetens och kommer tappa ytterligare då pensionsavgångarna är stora menar Robert Sundström, Gruppchef på Sweco i Umeå.

VVS-ingenjör är en yrkeshögskoleutbildning på Folkuniversitetet i Umeå och är en eftergymnasial utbildningsform som svarar mot en konkret efterfrågan på arbetsmarknaden eftersom den drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är på distans, är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Läs mer om VVS-ingenjör här

Yrkeshögskoleutbildningen som anpassas efter verkligheten

Robert Sundström, Sweco sitter även med i ledningsgruppen för VVS-ingenjör, ett uppdrag han gärna gör då han under lång tid sett behovet av fler VVS-ingenjörer och han vill gärna vara med och påverka innehållet i utbildningen, så att kunskapsnivån på nyexaminerade blir anpassat mot hur verkligheten ser ut. -Det bästa med utbildningen är att den är formad av VVS-branschen, vilket gör att kunskaperna är direkt knutet till vad branschen behöver och vill ha, säger Robert.

Arbetsmarknaden ser ljus ut för de nyutexaminerade och statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan visar på att 93% av andelen examinerade från yrkeshögskoleutbildningar har arbete året efter sin examen.

Vem kan läsa till VVS-ingenjör? 

-Vi behöver alla! säger Robert Sundström och lyfter gärna fram kvinnliga sökanden, som saknas i de flesta teknikbranscher. -En fördel är väl att du gillar teknik och gillar att fundera på hur saker fungerar fortsätter Robert. 

Katarina Martinsdotter-Frohm, verksamhetsledare på Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar menar att alla Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar är öppna för i stort sett alla som vill byta yrke, fördjupa sitt kunnande inom sitt område eller som för första gången vill studera till ett yrke. Åldern bland våra studerande är blandad vilket ger klasser med stor spridning i ålder och erfarenheter vilket medför ett ökat lärande för alla. Hållbarhet och miljö går som en röd tråd genom alla våra utbildningar.

Robert Sundström, Gruppchef på Sweco ger det vinnande tipset till dig som funderar på att byta karriär eller välja ny riktning mot VVS-ingenjör. -En härlig bransch med mycket teknik och roligt folk och som hjälper till att lösa klimatkrisen, säger Robert.


Kontakt för mer information:
Katarina Martinsdotter-Frohm, verksamhetsledare Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar
katarina.martinsdotter-frohm@folkuniversitetet.se
090-711415

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • västerbotten
  • skola

Regioner

  • Jämtland

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.