Gå direkt till innehåll
- Att läsa böcker tillsammans skapar gemenskap och bryter utanförskap, säger Leif Brandsköld, läsledare för Shared Reading vid Folkuniversitetet Gävleborg.  Foto: Johanna Lundberg
- Att läsa böcker tillsammans skapar gemenskap och bryter utanförskap, säger Leif Brandsköld, läsledare för Shared Reading vid Folkuniversitetet Gävleborg. Foto: Johanna Lundberg

Pressmeddelande -

​Delad läsupplevelse ger bättre hälsa

Nu kommer ”Shared Reading” till Gävle. Det är en metod för att lyssna till och prata om litteratur i grupp, utvecklad av litteraturforskaren Jane Davis i Storbritannien. Den brittiska organisationen The Reader, som förvaltar metoden, skriver på sin hemsida att välbefinnandet ökar och den sociala isoleringen minskar hos de människor som deltar i organisationens läsgrupper. 

Ger gemenskap
- Ensamhet är en av vår tids farligaste sjukdomar, men att samlas kring en text ger gemenskap, säger Leif Brandsköld, utbildningsledare hos Folkuniversitetet som nu introducerar Shared Reading i Gävleborg. Tanken med metoden är att nå människor som inte är vana vid att läsa, och Leif Brandsköld har nyligen utbildat sig till läsledare. Vilket krävs för att få leda grupper i Shared Reading. 
- Jag tyckte det här verkade vara ett bra sätt att främja utrikesföddas utveckling i språket, säger han.

Gävles första läsgrupp startar i vår
Till våren startar han Gävles första läsgrupp. Vid tio tillfällen får deltagarna höra korta texter eller noveller som läsledaren eller en deltagare läser upp. Ibland kan vissa rader eller stycken läsas flera gånger. Därefter följer en stunds samtal när man delar de tankar och känslor texten ger upphov till.
- Allas åsikter är lika viktiga och det handlar inte om att ha rätt eller fel. Det här är en vetenskapligt beprövad metod för att nå litteraturens värld utan att döma, säger Leif Brandsköld.

Lyhördhet och mod
Metoden bygger på fem bärande principer som styr läsledarens arbete. De handlar bland annat om att välja litteratur med omsorg och att läsledaren ska vara både vänlig och modig. 
- Vänlighet får människor att öppna upp. När jag som läsledare vågar förmedla vilka känslor jag upplever av texten ger jag samtidigt tillstånd till gruppen att också gå den vägen. Responsen från gruppen är det intressanta och det som cirkeln bygger på, säger Leif Brandsköld.

Redan många intresserade
Shared Reading används redan på ett flertal bibliotek, härbärgen och ålderdomshem i Storbritannien. Nu är metoden på väg att spridas till fler länder, och den 6 februari starar den första läsgruppen i Gävle. Folkuniversitetet ser möjligheter att starta flera läsgrupper på olika håll. Hemtjänsten har redan visat intresse för att erbjuda sina kunder metoden, och det kan också bli grupper för personer med funktionsnedsättning och för nyanlända. Även hos allmänheten kan det finnas ett behov av att dela en läsupplevelse som ett sätt att få göra sin röst hörd och ingå i ett sammanhang. Vilket kan vara nog så viktigt på flera sätt. Deltagarna i Jane Davis läsgrupper har till exempel berättat att Shared Reading gett dem ökad självkänsla samt en förbättring av både den fysiska och psykiska hälsan. 

- Grunden till litteratur handlar faktiskt om att vi ska må bra. Men med tiden har vi tappat bort det, säger Leif Brandsköld.

Text: Annika Wigö

Mer information:
Leif Brandsköld, utbildningsledare Folkuniversitetet Gävleborg
026-421 10 74 leif.brandskold@folkuniversitetet.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Folkuniversitetet - kunskap förändrar

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från partipolitiska, religiösa och kommersiella särintressen.

Folkuniversitetet