Pressmeddelande -

Kreativt skapande och nätverkande ska hjälpa ensamkommande flyktingbarn till bättre hälsa

För att stödja ensamkommande flyktingbarn startar nu PROVA, ett projekt inom Folkuniversitetet, särskild verksamhet inom kreativt skapande i Helsingborg och Landskrona i samarbete med flera aktörer.

Verksamheten i kreativt skapande ska erbjuda barn och unga som bor på HVB-hem en plats där de får möjlighet att uttrycka sig genom skapande och kreativitet. Målet är att de ensamkommande barnen ska få en bättre psykisk hälsa, kunskap i det svenska språket och samhället samt en god integration genom kontakt med volontärer.

- Ensamkommande flyktingbarn mår oftast inte så bra, de har fått sina liv vända upp och ner och lever i ovisshet. Vår verksamhet kommer att erbjuda hjälp och stöd i form av kreativt skapande, som enligt forskning stimulerar sinnena och har goda effekter på hälsan, säger Rebecka Hinn, projektledare för PROVA.

Den första gruppen startar den 15 mars. Varje grupp består av 8 barn och två volontärer. Totalt ingår ca 70 personer i årets inplanerade grupper, 60 barn från HVB-hem och 10 volontärer. Volontärerna ska fungera som stöd för barnen, vara en trygghet och länk till samhället och integrationen. Under klasserna kommer barnen att få testa på olika konstformer, så som måleri, skulptur och teckning. De kommer även att få undervisning i det svenska språket och samhället.

PROVA

Den nya verksamheten inom kreativt skapande för ensamkommande flyktingbarn är en nysatsning inom projektet PROVA, som drivs av Folkuniversitetet med stöd av Arvsfonden. Bakom verksamheten står Folkuniversitetet tillsammans med HVB-hemmen Campus och Kopparängen i Landskrona och HVB Trappan i Helsingborg, Johannes Hedbergymnasiet och Rädda Barnen.

PROVA startades upp 2015 med syftet att unga vuxna med upplevd psykisk ohälsa ska komma ut på arbetsmarknaden eller i studier genom studie- och jobbstöd. Nu har projektet fått fortsatt stöd av Arvsfonden och breddats.

Mer information

Rebecka Hinn, Projektledare, PROVA
0768-727 999
rebecka.hinn@folkuniversitetet.se 
http://www.arvsfonden.se/projekt/prova 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • folkbildning
  • svenska/integration
  • vuxenutbildning
  • gymnasieutbildning

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.
Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.