Gå direkt till innehåll
Amie Kronblad, förstelärare på Kungstensgymnasiet och EU-minister Hans Dahlgren under certifieringen.
Amie Kronblad, förstelärare på Kungstensgymnasiet och EU-minister Hans Dahlgren under certifieringen.

Pressmeddelande -

Kungstensgymnasiet certifieras som Europaparlamentets ambassadörsskola

Under en högtidlig ceremoni med EU-minister Hans Dahlgren certifierades Kungstensgymnasiet till en av Europaparlamentets ambassadörsskolor. Skolan fick ta emot en plakett och ambassadörerna fick diplom. För Kungstensgymnasiet har Europaparlamentets program starkt bidragit till att stärka skolans EU-profil.

– Jag är så glad över att vi genom EPAS nu har ett etablerat samarbete med Europaparlamentet som både förpliktar, möjliggör och levandegör Kungstensgymnasiets Europaprofil, säger Amie Kronblad, förstelärare i samhällskunskap och ansvarig för EPAS på skolan.

För att bli certifierad som Europaparlamentets ambassadörsskola (EPAS) krävs det att skolan uppfyller programmets krav, vilket bland annat innebär att man utser senior- och juniorambassadörer som sedan ansvarar för programmets genomförande. I samråd med Europaparlamentets informationskontor fastställs sedan om de efterfrågade aktiviteterna genomförts på ett tillfredsställande sätt.

På Kungstensgymnasiet har både elever och lärare jobbat hårt under hela läsåret för att inhämta och sprida information om EU samt för att öka engagemanget för EU-frågor bland klasskamraterna. Bland annat har juniorambassadörerna genomfört en utbildningsresa till Bryssel, gjort en informationsfilm om det kommande EU valet, genomfört EU-quiz, varit på utbildningsdagar i Europahuset och på Utrikespolitiska Institutet och fördjupat sig i olika EU frågor.

– Nu håller vi på att anordna speed dates med riksdagspartiernas ungdomsförbund inför kommande EU- valet och vi jobbar också på att få till föreläsningar med Christoffer Fjellner, Jasenko Selimovic och förhoppningsvis även Alice Bah Kuhnke, om Europaparlamentarikernas roll. På Europadagen den 9 maj kommer vi att genomföra ett skolval till Europaparlamentet. Vi kommer även att ha en av juniorerna som agerar valambassadör och jobbar närmare med Europahuset direkt inför EU valet, berättar Amie Kronblad.

En viktig del av Kungstensgymnasiets arbete med EPAS är att fördjupa lärarnas engagemang och kunskaper om EU. Därför har man utsett fyra lärare till seniorambassadörer som är ansvariga för EPAS på skolan. Seniorambassadörerna leder arbetet om EU i den vanliga undervisningen samt håller i gruppträffar med juniorambassadörerna.

– EPAS har bidragit till skolans värdegrundsarbete, ökat elevaktiviteten för demokrati- och EU-frågor samt bidragit till att förankra och fördjupa EU profilen på våra program, avslutar Amie Kronblad.

Fakta om EPAS: Europaparlamentets ambassadörsskolor

Europaparlamentet genomför ett program som riktar sig till elever i åldrarna 16-18 år som går på högstadiet eller gymnasiet.

Syftet med programmet är att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar genom att ge dem aktiva kunskaper om EU och i synnerhet Europaparlamentet. Det handlar inte bara om att lära om EU utan också att ge dem erfarenhet av europeiskt medborgarskap: vad EU innebär för det dagliga livet och vad ungdomarna kan göra för att forma framtidens Europa så som de vill ha det.

För mer information:
Amie Kronblad
Förstelärare Internationalisering, EU Skolambassadör
Kungstensgymnasiet
E-post: amie.kronblad@folkuniversitetet.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Folkuniversitetet - kunskap förändrar

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från partipolitiska, religiösa och kommersiella särintressen.

Folkuniversitetet