Pressmeddelande -

Med fokus på åldrandet i unikt Art & Science-projekt

Konst och forskning möts när Fotoskolan STHLM och ARC, Aging Research Center, vid Karolinska Institutet samarbetar i ett projekt kring åldrandet. Öppna föreläsningar och en utställning ska ge en bred allmänhet möjlighet att ta del av forskningen, samarbetsprocessen och de studerandes bilder. Start 25 februari på Folkuniversitetet.

Fotoskolan STHLM:s och ARC:s Art & Science-projekt drog igång under hösten 2019 och når nu sin kulmen i form av en utställning och två föreläsningskvällar under februari och mars på Folkuniversitetet. Under dessa kvällar lyfts samarbetsprocessen fram tillsammans med den forskning som ligger till grund för bilderna som visas på utställningen.

– Detta Art & Science samarbetsprojekt har överskridit alla förväntningar gällande arbetsprocess och resultat. Det är ett fint exempel på hur okomplicerat mötet mellan forskning och konsten kan vara och vilket mervärde det ger i form av arbetslust och meningsfullhet för alla inblandade. Dessutom tillgängliggörs forskningsresultaten för en bredare allmänhet och fotografiet får en samhällelig innebörd som berör oss alla – eftersom vi alla åldras och blir äldre, säger Isabelle von Saenger, projektledare ARC/KI.

Projektet innebar att 20 studerande vid Fotoskolans Yrkeshögskoleutbildning Visuell Kommunikatör Fotograf fick i uppdrag att tolka den forskning om åldrande och äldre personers hälsa och levnadsvillkor som bedrivs vid ARC. Viktigt var också att med utgångspunkt från egna erfarenheter och referenser porträttera äldre personer och deras vardagsliv i Sverige idag.

Samarbetet utforskar bland annat hur korsbefruktningen mellan ”objektiv” forskning och ”subjektivt” fotografiskt gestaltande kan ta sig uttryck, men står också som ett exempel på hur forskningen kan kommunicera utanför akademins väggar och nå ut till intressenter i nya former. Det har även skapats en kort dokumentärfilm om samarbetet.

– Vad jag vet så är det här en av de första gångerna som forskning tolkas på det här sättet. Med tanke på hur mycket spännande forskning som bedrivs så är det märkligt att inte mer tolkas i olika konstnärliga discipliner. Att tolka forskningen gör den självklart också mer lättillgänglig för allmänheten, säger Mikael Cronwall, utbildningsansvarig Fotoskolan STHLM.

Gratis föreläsningar och utställning

Föreläsningarna är kostnadsfria och äger rum den 25/2 och den 4/3 kl. 18-19.30 på Folkuniversitetet på Kungstensgatan 45 i Stockholm. Anmälan sker på vår hemsida: http://folkuniversitetet.se/forelasningar-aldrande...

Vid båda föreläsningarna ges en introduktion till samarbetet mellan Fotoskolan STHLM och ARC . Utställningen visas på samma plats under vecka 9-11.

25/2 kl 18.00-19.30 - Carin Lennartsson, ARC

Vem är äldre idag?

Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. Ökad överlevnad bland de allra äldsta är en av förklaringarna. De flesta som i dag går i ålderspension har många år framför sig med god hälsa. Med tiden ökar dock risken för att drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Hur och när dessa förändringar sker är inte jämnt fördelat i befolkningen. Hur ser skillnader i åldrande ut och vad är det som ligger bakom dessa skillnader? Föreläsningen erbjuder en kortfattad inblick i ett ämne som berör oss alla.

4/3 kl 18.00 - 19.30 – Neda Agahi och Isabelle von Saenger, ARC

Ålderism och äldre personers röster

Förutfattade meningar kring personers förmågor och kapacitet utifrån ålder har funnits i alla tider, men först på senare tid blivit ett begrepp genom ”ålderism”. Oftast relaterar ålderism till äldre personer och denna föreläsning tar upp både den historiska aspekten samt exempel på hur ålderism kan manifestera sig. Dessutom får vi ta del av äldre personers egna tankar om sig själva och sitt åldrande .

Om Fotoskolan STHLM och ARC

Forskningscentret Aging Research Center – ARC instiftades år 2000 på initiativ av Stockholms universitet och Karolinska Institutet, och har sedan dess haft båda universiteten som huvudmän. https://ki-su-arc.se/

Fotoskolan STHLM, med en 60-årig tradition, bedriver bland annat Yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf. Fotoskolan STHLM är en del av Folkuniversitetet.

Kontaktperson Fotoskolan STHLM: Mikael Cronwall, utbildningsansvarig. Mejl: mikael.cronwall@folkuniversitetet.se

Kontaktperson ARC: Isabelle von Saenger, projektledare ARC/KI. Mejl: isabelle.vonsaenger@ki.se

Foto ovan: Fotograf: Sara Eng, studerande på Fotoskolans Yrkeshögskoleutbildning Visuell Kommunikatör Fotograf

Relaterade länkar

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • folkbildning
  • yrkeshögskoleutbildning
  • konst och skapande

Regioner

  • Stockholm

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.