Pressmeddelande -

Nu öppnar Folkuniversitetets sfi-skola i Göteborg

Nu öppnar Folkuniversitetets sfi-skola i Göteborg. Utbildningen anordnas av Sundbybergs Folkhögskola och skolan drivs i samverkan med Folkuniversitetet Region Väst.

Folkuniversitetets sfi-skola ligger i Folkuniversitetets lokaler på Norra Allégatan 6 i Göteborg och erbjuder alla studievägar och kurser inom sfi. Eleverna kan välja mellan Jobbspåret och Akademikerspåret beroende på utbildningsbakgrund och mål.

Avsikten är att ge sfi-utbildning med utgångspunkt i folkbildningens kunskapssyn och värdegrund samt att verka för en långsiktig utveckling av forskningsanknuten pedagogik som sätter individen i centrum och där sfi är ett redskap på vägen mot vidare studier eller jobb.

– Sundbybergs folkhögskola har under de senaste 30 åren arbetat med Folkhögskolekurser för deltagare med svenska som andraspråk, Etableringskurser för nyanlända och Svenska från dag ett för asylsökanden. Nu ser vi fram emot att starta upp sfi i samverkan med Folkuniversitetet, säger Pethra Bixo Larsson, rektor för Sundbybergs Folkhögskola.

– Våra gemensamma erfarenheter och kvalitativa verksamheter kan bara ge en riktigt bra sfi-skola i Göteborg. Det känns roligt och superspännande, fortsätter hon.

– Sundbybergs Folkhögskola har stor erfarenhet från folkhögskolevärlden och driver kurser och projekt i Stockholms mångkulturella ytterområden som vi kan lära oss av. Samtidigt får vi möjlighet att bedriva närundervisning i svenska för invandrare igen, något vi gjort med framgång under lång tid i Göteborg, säger Daniel Jonlund, regionchef på Folkuniversitetet.

För mer information, kontakta:

Pethra Bixo Larsson
Rektor, Sundbybergs Folkhögskola
072-241 30 71
pethra.bixolarsson@sundbyberg.fhsk.se

Daniel Jonlund
Regionchef sfi och komvux, Folkuniversitetet
070-522 59 96
daniel.jonlund@folkuniversitetet.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • svenska/integration
  • folkbildning
  • vuxenutbildning

Regioner

  • Göteborg

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.