Gå direkt till innehåll
Projektet ska genom motivation, kunskap och utbildning förändra deltagarnas inställning och attityder till att bli en del i det svenska samhället.
Projektet ska genom motivation, kunskap och utbildning förändra deltagarnas inställning och attityder till att bli en del i det svenska samhället.

Pressmeddelande -

Nytt projekt för minskad segregation

Delmos, Delegationen mot segregation, beviljar Folkuniversitetet drygt 2,5 miljoner kronor för ett nytt projekt med syfte att motverka segregation bland kvinnor.

Målgruppen för projektet är utrikesfödda kvinnor som lever på försörjningsstöd i segregerade bostadsområden i Kristianstad.

Syftet är att genom motivation, kunskap och utbildning förändra deltagarnas inställning och attityder till att bli en del i det svenska samhället. Det handlar dels om att informera och att hjälpa, dels om att motivera och att visa exempel på att det inte behöver vara så svårt som det verkar.

Bättre koll på samhället

Anders Håkansson, affärsutvecklare på Folkuniversitetet, berättar att kvinnorna står långt från det svenska samhället. De saknar i många fall grundläggande kunskaper om allt från arbetsmarknaden till vad det innebär att ha ett bankkort. Han menar att projektet kommer att inspirera och peppa kvinnorna att ta tag i och förändra sin livssituation, i takt med att de får större kunskap om sina rättigheter, möjligheter och skyldigheter i samhället.

–Vi kommer att bjuda in till exempel banker, Skatteverket, fackförbund, Polisen och andra myndigheter och institutioner för att deltagarna ska få bättre koll på hur samhället funkar, förklarar han.

I projektet kommer Folkuniversitetet även att samarbeta med Kristianstad Lego, som är ett stiftelseägt företag med fokus på delaktighet och att integrera människor i arbetslivet. Företaget erbjuder olika arbetsuppgifter, såsom montering och packning.

–På så sätt får deltagarna prova på arbetslivet med riktiga arbetsuppgifter, och allt runt omkring som till exempel fikapauser och annat, förklarar Anders Håkansson.

Validering ingår

Kristianstad Lego kommer även att utföra validering av deltagarna. Validering innebär i korthet att man strukturerat säkerställer att en person kan det som behövs inom ett visst område, bortom det som finns formellt på papper i form av betyg eller andra intyg.

Dessutom kommer deltagarna att gå en yrkesinriktad utbildning inom till exempel lokalvård eller park och trädgård, som ytterligare stärker dem på arbetsmarknaden. Projektet avslutas med att deltagarna får hjälp i matchning till jobb.

I projektet får kvinnorna utbildning och stöd att fungera som ambassadörer gentemot andra kvinnor för att påverka dessa att vara med att bryta segregationen och sprida detta vidare. Minst lika viktigt är att kvinnorna ska bli goda förebilder för sina egna barn.

–Målet är att varje deltagare ska träffa 30 andra potentiella deltagare. Om bara en bråkdel söker sig till Folkuniversitetet för att utvecklas är det en vinst, för samhällsekonomin och inte minst för den enskilde individen som får en plats i samhället. Vi ser en ökad segregation i samhället, men det går att motverka, ibland bara med lite hjälp och en knuff i rätt riktning, avslutar Anders Håkansson.

För mer information, kontakta Anders Håkansson
044-20 76 40
anders.hakansson@folkuniversitetet.se

Ämnen


Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Relaterat innehåll

Folkuniversitetet - kunskap förändrar

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från partipolitiska, religiösa och kommersiella särintressen.

Folkuniversitetet