Pressmeddelande -

Sista steget mot Vadstenas nya Skulpturpark

Nu står fyra nya Östgötakonstnärer redo att ta sig an den tredje och sista etappen i uppdraget att skapa skulpturer i Vadstena Folkets Park. Bland de många sökande i år föll valet på Olle Schmidt, Tjåsa Gusfors, Richard Damm och Lovisa Nordstedt.

Genom projektet ArtCamp – folkparker i förändring ska Vadstena Folkets Park skapa en skulpturpark med tolv skulpturer som kommer att stå klara år 2021. Skulpturerna skapas i tre olika etapper och nu är det alltså dags för parkens sista etapp.

– Vi är så glada att det var så många som ansökte i år. Det konstnärliga rådet har i urvalet strävat efter att få verk som i konstnärskap, teknik, motivval och material kompletterar de verk som redan finns på plats och är under arbete, säger Ida Olai, en av projektledarna bakom projektet ArtCamp.

Det var 21 konstnärer som ansökte om att få uppdraget att skapa de sista skulpturerna till parken.

– Precis som vid de tidigare omgångarna har det inte varit helt lätt för det konstnärliga rådet att välja ut de fyra som nu får chansen att förverkliga sina idéer, säger Nada Tendzeric, projektledare för ArtCamp.

Folkets Park som nöjesarena
I den avslutande etappen är uppdraget att gestalta Folkets Park som nöjesarena, med inslag som till exempel dans, slagsmål, festligheter eller kärlek. För urvalet av konstnärerna har man tagit hjälp av ett konstnärligt råd om fem personer, med bred förankring i det östgötska konstlivet. Rådet har enats om följande verk och motiveringar:

Olle Schmidt
Idén om slagsmålet som genom Olle Schmidts narrativa bildtradition kommer att berättas med hjälp av armerad plast och glasfiber, där svärta och humor flätas samman befolkar platsen och ger utrymme till eftertanke hos den som möter verket.

Tjåsa Gusfors
Skulpturer som är interaktiva, som man kan och får rida, sitta och klättra på kommer att ge möjlighet till också en fysisk känsla i den värld av synintryck vi lever i. Tjåsa Gusfors kommer att förankra oss i kroppen genom den/de stora träskulpturer hon kommer att forma för platsen. 

Richard Damm
På ett humoristiskt sätt vill Richard Damm gestalta folkparkens och festligheternas baksidor, där människor blir lite för fulla, skräpar ned lite för mycket och förstör en del. Det där som pågår utanför dansbanan och bakom den glansiga affischen om kvällens attraktion.

Lovisa Nordstedt
När alla i folkparken gått hem, när folkparken ligger öde och tom. Då kommer råttorna fram, inspirerade av mänskliga beteenden och fulla av livslust! Att få se Lovisa Nordstedts råttor och deras liv i parken längtar vi efter; att lyfta fram det dolda, det barnsliga, det lite busiga. Att få ge liv till en plats där människor i alla åldrar tillåts att uppskatta och förstå den utifrån sina förutsättningar.

Skulpturerna i etapp tre ska färdigställas inför invigningen sommaren 2021.

ArtCamp – folkparker i förändring är ett projekt med stöd från Leader Folkungaland och med Folkuniversitetet som huvudman.

Mer information om ArtCamp och Vadstena skulpturpark hittar du här.

För mer information kontakta:

Ida Olai, projektledare Folkuniversitetet, ida.olai@folkuniversitetet.se

Nada Tendzeric, konstnär och projektledare, nadaten@icloud.com

Bild ovanSkulpturen Blå flickan av Maria Segersäll

Relaterade länkar

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • folkbildning
  • konst och skapande

Regioner

  • Jönköping

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.