Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Snabbspår till jobb för nyanlända läkare och tandläkare

Den 18 januari startar Folkuniversitetet, som enda leverantör av tjänsten och på uppdrag av Arbetsförmedlingen, ett snabbspår till jobb för nyanlända läkare och tandläkare.

Snabbspåret drivs genom arbetsmarknadsutbildningen Korta Vägen på Folkuniversitetet i Lund och kommer initialt att omfatta 20 personer. Vid sidan av undervisningen som bedrivs inom Korta Vägen (yrkescoachning, samhällsorientering, branschkunskap och yrkessvenska) sker utbildning i fördjupad sjukvårdssvenska för att de studerande ska lära sig den svenska de behöver för att klara att arbeta inom hälso- och sjukvården i Sverige.

- Vi vet att det finns många bland de asylsökande som har läkar- och tandläkarkompetens och som inget hellre vill än att börja jobba. Vi vill möjliggöra detta för dem. För att snabba på processen tog Folkuniversitetet ett eget initiativ och presenterade lösningen för Arbetsförmedlingen, som har godkänt snabbspåret inom Korta Vägen, säger Jonas Feldt, projektledare för Korta Vägen på Folkuniversitetet.

Snabbspåret för nyanlända läkare och tandläkare riktar sig i första hand till dem som har genomgått grundläggande SFI (svenska för invandrare) och där personerna har en läkar- eller tandläkarexamen från sitt hemland. För att gå kursen måste den sökande vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

- Under 2016 planeras också för start av fler grupper. Vi hoppas på ett samarbete med SUS och Region Skåne för att ge de studerande möjlighet att ytterligare träna sin svenska och lära känna den svenska hälso- och sjukvårdsmiljön bättre, säger Jonas Feldt.

Mer information

Jonas Feldt, projektledare för Korta Vägen 

046-19 77 21

jonas.feldt@folkuniversitetet.se

Ämnen

Taggar


Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.
Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.