Det våras för hedgefonder?

Nyhet -

Det våras för hedgefonder?

Världen har varit väldigt lugn under en lång tid och börsen har klättrat. Givetvis har det varit några mindre dippar men börsen har inte klappat ihop utan stigit år efter år. Det har egentligen varit negativt för hedgefonder som då inte fått bevisa sin nytta.

Fjolåret var inte något bra avkastningsår för hedgefonder. Fonderna hade svårt att hantera det turbulenta slutet på 2018. I år har det dock pekat uppåt. Hedgefonderna som är med på Fondmarknaden.se’s plattform har ökat med i snitt 3,8 procent hittills i år. Bäst har det gått för Man AHL Trend Alternative DNY som stigit med 25,4 procent följt av Lynx Dynamic och Lynx som klättrat med 23,5 respektive 23,4 procent.

Fonderna som helhet har emellertid presterat sämre än alla andra kategorier, men tanken är inte heller att fonderna skall konkurrera med exempelvis en index- eller aktiefond. Tanken är att hedgefonderna skall skapa en avkastning oavsett om det går upp eller ned, så kallad absolutavkastning. Stabilitet är det viktiga för förvaltningen.

Ett problem för branschen har varit att finans- och penningpolitiken sedan finanskrisens dagar lyckats pressa ned volatiliteten på finansmarknaderna till historiskt låga nivåer. Börserna har stigit stabilt och slagit rekord. Några stora ihärdiga rörelser har inte inträffat, vilket inneburit att hedgefonderna inte kunnat uppvisa sin verkliga styrka - att skapa avkastning vid en negativ trend.

Lynx, som toppar listan vad gäller avkastning i Sverige för hedgefonder, ser ljuset i tunneln efter flera år med svagare utveckling.

“Trots att fondens avkastning de senaste åren legat under våra förväntningar är jag övertygad om att miljön kommer att förbättras och att våra kunders tålamod och förtroende för oss kommer att belönas”, skrev Lynx-förvaltaren Svante Bergström i sin halvårsrapport till kunderna.

Hedgefonder är samtidigt ett paraplynamn för mängder med olika strategier. Allt från trendföljande till makro- och valutafonder finns. Den absolut största kategorin är lång/kort aktiehedgefond. Fonden kombinerar långa innehav (köpta) med korta (blankade) innehav. Tanken är att man skall kunna skapa en stabil avkastning över tid oavsett hur börsen går. Marknadsexponeringen, hur relationen ser ut mellan långa och korta positioner, kan skilja sig åt och beror på strategin från förvaltaren. Det betyder också att aktiemarknaden måste gå ned för att man som sparare skall ha verklig nytta av tillgångsslaget.

I år har hedgefonderna gått bra även internationellt. Enligt analyshuset eVestment, som specialiserat sig på just hedgefonder, har fonderna pekat uppåt på bred front.

Investerarna tycks dock inte ha imponerats av utvecklingen. Data från eVestments visar att uttagen ur hedgefonder är på sin högsta nivån sedan 2016. Under årets sju första månader plockade investerarna ut 56 miljarder dollar och juli var en riktigt mörk månad med utflöden om 8,4 miljarder dollar. Branschen sitter dock på rejält med kapital. Hedgefonderna har totalt 3,3 biljoner dollar under förvaltning. Utflödet har traditionellt investerats i private equity eller private debt, skriver Financial Times.

Hedgefonderna har alltså inte haft det lätt de senaste åren. I år stiger avkastningen men då överger investerarna fonderna.

Marknaden har dock flera moln på himlen för tillfället. Handelskrig, global avmattning, geopolitisk oro, val i USA och Brexit. Om det kommer att innebära att det blir hedgefondernas tid att lysa återstår att se.

Mikael Tjäder,
VD Fondmarknaden.se/Fondab AB

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ämnen

  • Marknad, börs

Taggar

  • fondmarknaden.se
  • hedgefonder
  • fondsparande
  • fondab

Sveriges största fondplattform

Vår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt för fler. Det lyckas vi med genom att inspirera till sparande och genom att göra det enkelt att köpa, sälja och byta fonder. Vi erbjuder störst fondutbud, verktyg att hitta de bästa fonderna och fondportföljer. Fondab erbjuder både privatkunder, företagskunder samt institutionella kunder en fullständig IT infrastruktur för automatiserad fondhandel. Fondab äger Sveriges största fondhandelsplats Fondmarknaden.se.

Presskontakt

Mikael Tjäder

Mikael Tjäder

Presskontakt VD Fondab/Fondmarknaden.se VD 08-545 186 18