Pressmeddelande -

Fondab inför hållbarhetsbetyg och koldioxidriskmärkning på hela sin fondplattform

Fondab som äger och driver Sveriges största fondhandelsplats Fondmarknaden.se implementerar Morningstars hållbarhetsbetyg samt en märkning för fonder med låg koldioxidpåverkan.

Vi vill underlätta för kunder och våra partners kunder att kunna hitta och jämföra fonder ur ett hållbart perspektiv. Något som vi märker att fler och fler efterfrågar och som vi tror kommer att bli en självklar del när man väljer hur man ska investera sina pengar i framtiden.

Nu kan våra kunder på Fondmarknaden.se välja och filtrera fonder med hjälp av två nya oberoende riskmått framtagna av Morningstar. Vi kommer även att erbjuda alla Fondab’s partners att inkludera hållbarhetsmärkningen för sina slutkunder.

  • Vi på Fondab anser att ett hållbart sparande är framtiden, både vad gäller att få en bra avkastning på sitt sparande men också för att det finns stora möjligheter att påverka vår värld med hur vi investerar. Möjligheten att bättre kunna analysera fonders hållbarhet ger investerare mer transparens och förvaltare tydligare hållbarhetsmål att arbeta mot. Tempot inom hållbara investeringar har ökat och det är en tydlig trend som vi ser kommer fortsätta, något som vi inom Fondab i allt högre grad vill fokusera på säger Mikael Tjäder, VD på Fondab/Fondmarknaden.se


Det första måttet är ett Hållbarhetsbetyg -
Morningstar Sustainability Rating, som mäter hur väl företagen fonden investerat i hanterar ESG-frågor och hur stora riskerna är för ökade problem med hållbarheten i verksamheten, jämfört med andra liknande fonder inom samma kategori. Betygsskalan är 1-5 där 5 glober markerar de 10 procent som har högst hållbarhetsvärde av fonderna inom samma kategori.

Utgångspunkten är data om de enskilda börsföretagen från Sustainalytics, en av världens främsta specialister på att granska just ESG som idag har över tvåhundra analytiker som täcker mer än 9000 börsföretag globalt. Ett villkor för att sätta betygen är att mer än 67 procent av fondens senast rapporterade innehav täcks av Sustainalytics utvärderingar.

Det andra markerar fonder med låg koldioxidrisk. Måttet utgår från två delar, ett lågt CO2-riskvärde och begränsad exponering mot fossila bränslen. Riskmåttet visar att fondens innehav har förutsättningar att klara av en omställning till ett samhälle med fokus på låga koldioxidutsläpp.

För att en fond ska kallas ”Låg CO2-risk” krävs att CO2-riskvärdet de senaste 12 månaderna i snitt har varit under 10 och att andelen innehav (värdeviktat) som ger exponering mot fossila bränslen varit under 7 procent av fonden. Fonders CO2-riskvärde går främst att beräkna för aktiefonder och Morningstar redovisar resultatet av beräkningen om minst 67 procent av fondens innehav har ett riskvärde. De fonder som har högst CO2-riskvärde är vanligtvis energifonder och Rysslandsfonder. Lägst ligger oftast läkemedelsfonder.

I dagsläget uppfyller 317 fonder av de ca 1800 fonderna på vår plattform klimatmärkningen ”Låg CO2-risk” och 1208 fonder har klassificerats med ett hållbarhetsbetyg.

  • Vi är väldigt glada att Fondab valt att inkludera Morningstars hålbarhetsbetyg samt koldioxidriskmåttet på sin plattform. Det ger spararen ett kraftfullt verktyg att jämföra fonder ur ett hållbart perspektiv, säger Per Mattsson, Head of Nordics, på Morningstar.


Ännu saknas lagregler eller branschöverenskommelser för att definiera en fond som hållbar. Den nya märkningen av fonder säger inte allt fondsparare behöver veta, tvärtom är hållbarhetsbetyget bara ett första steg för att bättre förstå vilka innehav fonder äger och hur riskabla de är. Fördelen att metodiken är enhetlig för alla fonder och att resultaten därmed är jämförbara, säger Mikael Tjäder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Tjäder, VD Fondab
Telefon: 0734-17 04 17
E-post: mikael.tjader@fondab.com

www.fondab.com

Per Mattsson, Head of Nordics Morningstar
Telefon: +46 70 544 42 26
Epost: per.mattsson@morningstar.com

www.morningstar.se

Ämnen

  • Marknad, börs

Sveriges största fondplattform

Vår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt för fler. Det lyckas vi med genom att inspirera till sparande och genom att göra det enkelt att köpa, sälja och byta fonder. Vi erbjuder störst fondutbud, verktyg att hitta de bästa fonderna och fondportföljer. Fondab erbjuder både privatkunder, företagskunder samt institutionella kunder en fullständig IT infrastruktur för automatiserad fondhandel. Fondab äger Sveriges största fondhandelsplats Fondmarknaden.se.

Kontakter

Mikael Tjäder

Presskontakt VD Fondab/Fondmarknaden.se VD 08-545 186 18