Pressmeddelande -

13 miljarder till fonder i april

De stora inflödena i fonder fortsatte under april – nettoinflödet uppgick till närmare 13 miljarder kronor under månaden. Den största delen, 9,4 miljarder kronor, tillföll blandfonder. Men också aktiefonder och obligationsfonder hade nettoinsättningar under månaden. Den totala fondförmögenheten i Sverige uppgick vid utgången av april till 1 834 miljarder kronor, vilket utgör den högsta fondförmögenheten som hittills uppmätts.

I april nettosparades totalt 12,8 miljarder kronor i fonder. Blandfonder uppvisade ett nettosparande på hela 9,4 mdkr, delvis beroende på de tjänstepensionsavsättningar som gjordes under månaden. Även obligationsfonder (långa räntefonder) och aktiefonder hade nettoinsättningar på 3,4 respektive 2,4 mdkr. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och hedgefonder uppvisade däremot nettoutflöden på 1,8 respektive 0,5 mdkr.

”Statistiken visar månadssparandet under april. Därefter har det i början på maj varit en mycket turbulent tid där årets börsuppgång i stort sett suddades ut under den första veckan. Efter helgens överläggningar som EU:s finansministrar haft har denna måndag börjat med en kraftig återhämtning. Det finns all anledning att påminna om att sparande i aktier och aktiefonder måste ses långsiktigt och att svängningar på börsen ingår, även om den senaste tidens volatilitet har varit extrem”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Av tabellen nedan framgår hur nettosparandet i aktiefonder fördelats mellan olika aktiefondkategorier. I första hand tillföll nettoinflödet Östeuropafonder och Sverigefonder. Nettouttag gjordes däremot från globalfonder. Även Europafonder uppvisade uttag och det är den fondtyp som har haft de största uttagen under året med ett nettoutflöde på 2,7 mdkr.

 

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av april till 1 834 mdkr, vilket utgör den högsta fondförmögenheten någonsin. Drygt 1 100 mdkr var placerade i aktiefonder.

 

Mer statistik finns på http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/Statistik/NysparandeIFonder.aspx.

Fler grafer finns i pdf-versionen av pressmeddelandet som du hittar längre ned på denna sida samt på www.fondbolagen.se .

 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening

08-506 988 03

0733-12 55 77

 

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Carlson Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Capital, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, GustaviaDavegårdh Fonder, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

 

 

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • aktiefonder
 • fondbolag
 • fondbolagens förening
 • fonder
 • fondsparande
 • fondstatistik
 • premiepension
 • spara i fonder
 • sparande
 • sparform
 • börsen
 • alternativa investeringar börsen finanskrisen kreditkrisen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondspara.se - enkelt och sakligt om att spara i fonder

Kontakter

Åsa Drakenberg

Presskontakt informationschef 0707-31 00 69