Pressmeddelande -

Bråttom att säkra spararnas intressen i premiepensionssystemet

Den så kallade 2K-lösningen, som syftar till att reglera ”förvaltarbolagens” åtkomst av premiepensionssystemet, behöver mötas med både fler och snabbare åtgärder utöver de som Pensionsmyndigheten föreslår för att klara att skydda konsumenternas intressen. Fondbolagens förening anger fem förutsättningar för att 2K ska kunna införas i sitt yttrande inför det möte om 2K som politikernas Pensionsgrupp har den 3 juni. Görs inte detta måste e-legitimation krävas. Ytterligare en lösning vore att dessa ”förvaltar-bolag” blir fondbolag med fond-i-fondlösningar.

 

2K-lösningen är att föredra, under förutsättning att följande fem punkter åtgärdas:

 

1.      Samtliga åtgärder som Pensionsmyndigheten pekar på i sin rapport måste genomföras.

2.      Det måste vara frivilligt för ett fondbolag att ha sina fonder tillgängliga via ”förvaltarbolagen”.

3.      I enlighet med Finansinspektionen anser föreningen att det måste säkerställas att ”förvaltarbolagens” tjänster ska omfattas av de lagar och regler som gäller för diskretionär förvaltning eller finansiell rådgivning.

”Det är oacceptabelt att den sparare som överlämnar sitt premiepensionskapital, som i dag uppgår till i genomsnitt 60 000 kronor och med tiden betydligt mer, till ett förvaltarbolag inte skulle omfattas av ett konsumentskyddande regelverk på samma sätt som vid annan diskretionär förvaltning”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

 

4.      Det bristfälliga beslutsstödet hos dåvarande PPM är enligt Fondbolagens förening en av de bidragande orsakerna till ”förvaltarbolagens” framväxt. Beslutsstödet måste omedelbart förbättras.

5.      Fondbolagen lämnar stora rabatter inom premiepensionssystemet, i genomsnitt mer än halva avgiften. För fond-i-fonder kan rabatten vara dubbel (både för fond-i-fonden och för de underliggande fonderna) om fonden investerar i externa fonder. Det medför att fondbolag inte kan erbjuda fond-i-fonder som ett billigare och för spararna enkelt alternativ till ”förvaltarbolagens” portföljer. Dessutom, det ”förvaltarbolagen” erbjuder, är i praktiken fond-i-fondlösningar. En tredje lösning vore därför att ”förvaltarbolagen” blir fondbolag som erbjuder fond-i-fondlösningar och därmed omfattas av det rabattsystem och övriga krav som ställs i premiepensionssystemet.

 

Pensionsmyndigheten har tidigare i år lagt fram två alternativ för att komma till rätta med de problem som uppstår för både sparare och fondbolag i samband med så kallade förvaltningstjänster och de massfondbyten som de medför; en modifierad 2K-lösning eller krav på e-legitimation. Kan inte Pensionsmyndighetens och Fondbolagens förenings samtliga åtgärder vidtas, bör krav ställas på e-legitimation. I annat fall ges inte det konsumentskydd som alla pensionssparare har rätt att kräva och kvalitén i hela premiepensionssystemet riskeras.

 

Läs hela Fondbolagens förenings yttrande här.

Länk till Pensionsmyndighetens 2K-rapport.

 

 

Vad är egentligen problemet med ”förvaltarbolagen”?

 

”Förvaltarbolagens” tjänster består i de flesta fall av att premiepensionsspararen lämnar över sin pin-kod till ”förvaltarbolaget” som därefter genomför kollektiva massbyten av fonder för kundernas räkning, ofta flera gånger varje månad. Följden blir att fonderna i premiepensionssystemet måste hålla en hög likviditet för att klara av att hantera dessa oförberedda och kortsiktiga in- och uttag ur fonden vid en inte alltid önskad tidpunkt. Det drabbar de långsiktiga spararna negativt genom lägre andelsvärden. Svårast att hantera detta har mindre fondbolag och de som arbetar med aktiv och långsiktig förvaltning. Flera fonder har redan lämnat premiepensionssystemet av dessa anledningar.

Enligt föreningens Prosperaundersökning från 2010 har 12 procent av premiepensionsspararna anlitat ett ”förvaltarbolag”. Ungefär lika många hade den statliga premiesparfonden som egen vald portfölj före.

Länk till Fondbolagens förenings Prospera-undersökning.

 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

 

Åsa Drakenberg, informationschef

08-506 988 06

070-731 00 69

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Carlson Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Capital, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, GustaviaDavegårdh Fonder, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder

 

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • aktiefonder
 • fondbolag
 • fondbolagens förening
 • fonder
 • fondsparande
 • pensionsmyndigheten
 • pension
 • ppm
 • premiepension
 • premiepensionssystemet
 • spara i fonder
 • sparande
 • sparform
 • förvaltarbolag
 • ppm-förvaltare
 • ppm-rådgivare

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondspara.se - enkelt och sakligt om att spara i fonder

Kontakter

Åsa Drakenberg

Presskontakt informationschef 0707-31 00 69