Pressmeddelande -

Flytt från aktiefonder till räntefonder vid börsturbulens i maj

Under maj månad var det stora uttag ur aktiefonder samtidigt som räntefonder fick stora inflöden. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 26 miljarder kronor medan räntefonder uppvisade nettoinflöden på totalt 24 miljarder. Det totala nettoutflödet uppgick till 1,3 mdkr under månaden. Fondförmögenheten uppgår till 1 777 mdkr.

Maj präglades av börsoro och uttagen ur fonder var något större än insättningarna. Det totala nettouttaget ur fonder uppgick till 1,3 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 26,2 miljarder och hedgefonder ett nettoutflöde på 1,1 mdkr. Räntefonder uppvisade däremot stora nettoinsättningar, penningmarknadsfonder och obligationsfonder hade nettoinflöden på 12,1 respektive 11,6 mdkr. Även blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 2,3 mdkr under månaden. Hittills i år har drygt 36 mdkr nettosparats i fonder.

Nettouttaget ur aktiefonder på 26,2 mdkr i maj motsvarar omkring 2 procent av den samlade förmögenheten i aktiefonder.

”I maj har aktiva fondsparare valt att flytta kapital ifrån aktiefonder till räntefonder. Det är en konsekvens av den oro som präglat aktiemarknaden under månaden. Aktiva investerare har valt att göra vinsthemtagningar och minskat risken i sina portföljer”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

”De allra flesta fondspararna har dock ett mer långsiktigt perspektiv och har inte förändrat sitt fondinnehav. Det finns alltid anledning att påminna om att sparande i aktier och aktiefonder måste ses långsiktigt och att beredskap måste finnas för att värdet kan svänga”.

I maj var utvecklingen på världens aktiemarknader svag. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med omkring 7 procent.

I princip samtliga aktiefondkategorier hade nettoutflöden i maj. Endast aktiefonder som placerar i Japan och i Nordamerika kunde uppvisa knappa nettoinflöden. Störst nettouttag hade Östeuropafonder och Sverigefonder. Det stora nettoutflödet ur aktiefonder i maj medför att det totala nettosparandet i aktiefonder under 2010 är negativt. Hittills i år uppgår nettouttagen till 5 mdkr. Europafonder utgör den aktiefondkategori som uppvisat störst nettouttag under årets fem första månader.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av maj till 1 777 mdkr, varav drygt 1 000 mdkr var placerade i aktiefonder.

Mer statistik finns på www.fondbolagen.se. Se också fler grafer i pdf-filen längre ned på den här sidan.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening

08-506 988 03

0733-12 55 77

Fondbolagens förenings statistik är den mest heltäckande källan för hur fondsparandet ser ut på den svenska marknaden. Månadsstatistiken över fondsparandet i Sverige omfattar statistik över nettoflöden samt fondförmögenhet från medlemsbolagen. Dessutom ingår fondförmögenhet för samtliga fonder i premiepensionssystemet och nettoflöden för den månad då avsättningarna till premiepensionen görs.

Fondbolagens förenings hemsida: www.fondbolagen.se

Saklig information om att spara i fonder: www.fondspara.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Carlson Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Capital, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, GustaviaDavegårdh Fonder, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • aktiefonder
 • fondbolag
 • fondbolagens förening
 • fonder
 • fondsparande
 • fondstatistik
 • pensionsmyndigheten
 • ppm
 • premiepension
 • premiepensionssystemet
 • spara i fonder
 • sparande
 • sparform

Kontakter

Åsa Drakenberg

Presskontakt informationschef 0707-31 00 69