Pressmeddelande -

Majoritet av kvinnor i Fondbolagens förenings styrelse

Erik Feldt, vd för Nordea Fonder, omvaldes till ordförande i Fondbolagens förening vid föreningsstämman den 19 maj 2010. Ny ordinarie ledamot i styrelsen är Carina Tovi från Swedbank Robur.

Stämman röstade därmed för valberedningens förslag till ny styrelse i Fondbolagens förening. Det innebär också att det nu är fler kvinnor än män bland de ordinarie styrelseledamöterna i Fondbolagens förenings styrelse.

Ordinarie ledamöter i styrelsen:

Ordförande:

Erik Feldt, Nordea Fonder

Vice ordförande:

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning

Fredrik Nordström, AMF Fonder,

Henrik Lindquist, Enter Fonder,

Katja Bergqvist, Handelsbanken Fonder,

Tove Bångstad, SEB Fonder och

Carina Tovi, Swedbank Robur.

Suppleanter:

Mikael Nordberg, Danske Capital och Per Wennberg, Skagen Fonder.

”Den svenska fondbranschen klarade finanskrisen bra. Rekordinflödet till fonder under 2009 har följts av fortsatt goda inflöden under 2010, när marknaden fått en ny kris att hantera. Fondförmögenheten, som var 1 834 miljarder kronor vid månadsskiftet april/maj, är den högsta noteringen någonsin. Dessutom har andelen av svenska folket som sparar i fonder utöver premiepensionen ökat från 74 till 82 procent sedan 2008, vilket föreningens senaste Prosperaundersökning visar. Det är en fantastisk ökning och helt enastående i ett globalt perspektiv”, säger Erik Feldt, ordförande i Fondbolagens förening.

Fakta om Fondbolagens förening:

 • Bildades 1979.
 • Föreningen verkar för en sund marknad med stabila spelregler för fondbranschen.
 • Föreningen är remissinstans i frågor med anknytning till dess verksamhet.
 • Bevakar lagstiftningsarbete med anknytning till dess verksamhet.
 • Är kontaktorgan i förhållande till myndigheter och politiker.
 • Ger rådgivning till föreningens medlemmar.
 • Verkar för god information till allmänheten.
 • Fondbolagens förening samlar in, systematiserar och distribuerar dagligen andelskurser för cirka 3 400 fonder och sänder informationen till flera olika distributörer.
 • Tar fram statistik kring fondmarknaden i Sverige.
 • Föreningen har 36 medlemmar och representerar därmed merparten av den svenska fondmarknaden.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

Åsa Drakenberg, informationschef

08-506 988 06

070-731 00 69

Föreningens hemsida: www.fondbolagen.se

Föreningens sajt om att välja fonder till premiepensionen: www.fondkollen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Carlson Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Capital, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, GustaviaDavegårdh Fonder, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • sparande
 • fondsparande
 • fonder
 • fondbolagens förening

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

Kontakter

Åsa Drakenberg

Presskontakt informationschef 0707-31 00 69