Pressmeddelande -

Nytt världsrekord i fondsparande

Inget land i världen slår Sverige när det gäller hur stor andel av befolkningen som sparar i fonder. Genom premiepensionssystemet har alla blivit fondsparare. 82 % har dessutom annat fondsparande till tjänstepension eller privat, en kraftig ökning jämfört med 2008 då 74 % sparade i fonder utöver premiepensionen.

 • Tillväxtmarknadsfonder är den mest valda fondtypen.
 • Få jämför med annat index än Stockholmsbörsens utveckling.
 • Risk och avgift är viktigaste faktorer vid val av fonder, men endast tre av tio vet att avgifterna är bortdragna när fondens värdeutveckling visas.
 • 74 procent har fondsparande med automatisk överföring varje månad.
 • 66 procent av alla barn i Sverige är fondsparare.

”Det är mycket glädjande att konstatera det stora intresset för fonder”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

TNS Sifo Prospera genomför vartannat år en omfattande intervjuundersökning om fondsparande på uppdrag av Fondbolagens förening. 2010 års undersökning har genomförts under perioden februari-mars i år och omfattar 1 501 personer i åldrarna 18-74 år.

Våren 2008 sparade 74 procent av alla vuxna i fonder utöver till premiepensionen. Den andelen har nu ökat till hela 82 procent. Största ökningen står männen för, från 71 procent 2008 till 83 procent 2010. Men även andelen kvinnor som sparar i fonder utöver till premiepensionen har ökat under perioden, från 76 till 80 procent.

I åldersgruppen 43-62 år har 88 procent fondsparande utöver till premiepension.

”Tidigare statistik över fondförmögenheten har visat att det har varit ett rekordstort nysparande i fonder under det senaste året. Denna nya undersökning visar att det dessutom har tillkommit många nya fondsparare. Största intresset är för aktiefonder och det tyder på att en ökad andel av svenska folket har velat vara med om den uppgång som kom efter den djupa börsnedgång 2008 som följde av finanskrisen”, säger Pia Nilsson.

Pension vanligaste motivet för fondsparande

Andelen som sparar direkt i fonder (utan anknytning till pension eller försäkring) har de senaste två åren ökat från 45 till 54 procent av alla vuxna. Fonder till tjänstepension har också blivit vanligare, andelen har ökat från 45 till 52 procent av alla vuxna i åldern 18-74 år. Även intresset för kapitalförsäkringar har ökat. Andelen som har fonder i kapitalförsäkring är nu 17 procent, jämfört med 12 procent 2008.

Vanligaste ändamålet med att spara i fonder är att förstärka pensionen (46 %), respektive att bygga upp en buffert (43 %). Endast 11 procent säger att de sparar till ett speciellt ändamål såsom resor och bostad. Av dem som säger att syftet är pensionssparande är det 39 procent som sparar i avdragsgillt pensionssparande och 37 procent som har ”vanligt fondsparande”, dvs sparar direkt i fonder. 20 procent har kapitalförsäkring.

Undersökningens resultat beträffande premiepensionssparande har tidigare presenterats i ett pressmeddelande den 16 april 2010.

Intresset för olika sparformer

Undersökningen redovisar även hur intresset för andra sparformer än fonder har utvecklats.

Fonder är den sparform som flest har, men det är nästan lika vanligt att ha traditionell pensionsförsäkring och sparkonto. Intresset har ökat både för att spara i fonder och direktplaceringar i aktier. Det är dock stor skillnad mellan kvinnor och män. Endast 25 procent av kvinnorna har enskilda aktier jämfört med 42 procent av männen. Bland dem med en årsinkomst under 200 000 kronor har 62 procent fonder och 21 procent enskilda aktier.

15 procent av alla i undersökningen har obligationer. Det är främst äldre som har obligationer. 24 procent av dem över 63 år är innehavare av obligationer, varav 15 procent har premieobligationer. Amorteringar av lån har minskat, en trolig förklaring är det mycket låga ränteläget.

Olika fondtyper

Aktiefonder är den mest valda fondtypen, vilket 58 procent har. Bland männen är det 66 procent och bland kvinnorna 50 procent.  Vanligaste fondtypen bland aktiefonderna är tillväxtmarknadsfonder, 30 procent av fondspararna har sådana (37 procent av männen och 23 procent av kvinnorna).

Endast 5 procent uppger att de har indexfonder.

Andelen som har blandfonder och räntefonder har minskat från 23 till 18 procent respektive från 15 till 12 procent och för dessa fondtyper finns inga större skillnader mellan kvinnor och män.

Viktigaste faktorerna vid val av fonder och fondbolag

Vid val av fonder tycker spararna att det är viktigast att ta hänsyn till risknivå och avgifter. Endast tre av tio vet om att avgifterna är bortdragna när avkastning redovisas.

”Med tanke på att fondavgifter har diskuterats mycket är det beklagligt att inte fler än tre av tio fondsparare vet att alla avgifter och kostnader är bortdragna när värdeutvecklingen för en fond visas. Jämförelser blir också direkt missvisande om avgiften på grund av okunskap dras bort två gånger”, säger Pia Nilsson.

4 procent av fondspararna säger att de har fonder med särskild inriktning på etik/miljö. På frågan om det är viktigt att ta hänsyn till etik och miljö vid val av fonder säger dock 31 procent att så är fallet, vilket skulle kunna tolkas som att det gäller för samtliga fonder och inte enbart för dem med särskilda sådana placeringskriterier.

Mest betydelsefullt för val av fondbolag är att de har skickliga placerare som gör bra analys, att man får bra bemötande och att bolaget är förtroendeingivande.

För att utvärdera en fond man redan äger är det vanligast att jämföra med hur fonden har gått tidigare och värdeökningen i jämförelse med anskaffningsvärde. Bland männen jämför också 30 procent med Stockholmsbörsens utveckling, vilket endast 14 procent av kvinnorna gör. 6 procent jämför med annat index, 9 procent av männen och 4 procent av kvinnorna. Lika få kollar fondernas rating/betyg.

Rådgivning och kunskap

65 procent tycker att det är enkelt att spara i fonder, 72 procent av männen respektive 58 procent av kvinnorna. 57 procent tycker att de har tillräcklig kunskap i privatekonomi, 50 procent av kvinnorna och 62 procent av männen.

Genom information vid kundträffar och individuell rådgivning kan fondsparare öka sin kunskap om fonder, sparande och privatekonomi. Nästan hälften av fondspararna (47%) har fått rådgivning under de senaste två åren. I genomsnitt ger de 3,9 i betyg på en femgradig skala. Kvinnorna ger i genomsnitt betyget 4,0 och männen 3,7.  De med lägst inkomst (mindre än 200 000 kr i årsinkomst) ger 4,0 i betyg.

34 procent kan tänka sig att betala för oberoende rådgivning.  I den yngsta målgruppen 18-42 år kan 40 procent tänka sig detta.

17 procent har varit på kundträffar under de senaste två åren.

Se pdf  längre ned på sidan för fler resultat från undersökningen. En mer utförlig rapport finns också att ladda ned från www.fondbolagen.se.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

Åsa Drakenberg, informationschef

08-506 988 06

070-731 00 69

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Carlson Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Capital, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, GustaviaDavegårdh Fonder, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • pensionssparande
 • individuellt pensionssparande
 • kapitalförsäkring
 • obligation
 • alternativa investeringar börsen finanskrisen kreditkrisen
 • sparform
 • sparande
 • spara i fonder
 • premiepensionssystemet
 • pensionsmyndigheten
 • premiepension
 • pension
 • fondstatistik
 • fondsparande
 • fonder
 • fondbolagens förening
 • fondbolag
 • aktiefonder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondspara.se - enkelt och sakligt om att spara i fonder

Kontakter

Åsa Drakenberg

Presskontakt informationschef 0707-31 00 69