Pressmeddelande -

Stora uttag från aktiefonder i juni (halvårsstatistik)

I juni uppvisades ett nettoutflöde från fonder på 4 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes i räntefonder medan aktiefonder uppvisade stora nettouttag. Under första halvåret 2011 uppgick nettosparandet i fonder till totalt 12,6 mdkr, främst som en följd av insättningar i blandfonder och penningmarknadsfonder.

Under juni månad noterades ett nettouttag ur fonder på 4 miljarder kronor. Aktiemarknaden präglades av oro och aktiefonder uppvisade ett nettouttag på 13,2 mdkr. Däremot gjordes nettoinsättningar i såväl penningmarknadsfonder (korta räntefonder) som obligationsfonder (långa räntefonder) på 5,3 respektive 3,6 mdkr. Även hedgefonder uppvisade ett nettoinflöde på 0,5 mdkr i juni.

Hittills i år har därmed 12,6 miljarder kronor nettosparats i fonder. Blandfonder och penningmarknadsfonder har uppvisat nettoinflöden på 11,9 respektive 11,3 mdkr. Även hedgefonder och obligationsfonder har haft nettoinsättningar.  Aktiefonder har däremot uppvisat ett nettouttag på 14,2 miljarder kronor under det första halvåret 2011.   

 

”Juni präglades av osäkerhet på aktiemarknaden som en följd av oro kring Greklands lånebehov samt politisk osämja i USA angående budgetunderskottet. När Grekland beviljades nya lån av EU vände dock börserna upp i samband med månadsskiftet”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.        

Aktiefonder uppvisade ett nettoutflöde på totalt 13,2 miljarder kronor under juni och uttag gjordes från de flesta aktiefondkategorierna.  Störst var nettouttagen från Sverigefonder, Europafonder och Östeuropafonder. Globalfonder utgjorde däremot en av få aktiefondkategorier med nettoinsättningar i juni.    

Även sett över första halvåret 2011 uppvisas ett nettoutflöde från aktiefonder på 14,2 mdkr. I första hand har uttag gjorts från kategorierna; Östeuropa, Sverige & Global, Asien och Andra marknader (BRIC, Latinamerika och Afrika). Däremot har Nordamerikafonder och globalfonder haft nettoinsättningar på 5 respektive 2,2 mdkr hittills i år.

 

Den totala fondförmögenheten uppgick vid halvårsskiftet 2011 till 1 953 miljarder kronor, varav 1 140 miljarder (motsvarande 58 procent) var placerade i aktiefonder.

 

Till statistiken 

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening

08-506 988 08

fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2011, mdkr
 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carlson Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder. 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • fondstatistik
  • fondbolagens förening
  • sparande
  • spara i fonder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondkollen.se

Kontakter

Åsa Drakenberg

Presskontakt informationschef 0707-31 00 69