Pressmeddelande -

Stort inflöde i räntefonder i april

I april nettosparades totalt 5,2 miljarder kronor i fonder. Stora nettoinsättningar gjordes i räntefonder medan aktiefonder uppvisade nettouttag. Den totala fondförmögenheten ökade något och uppgick vid utgången av månaden till 1 957 mdkr.

Under april månad uppgick det totala nettosparandet i fonder till 5,2 miljarder kronor. Osäkerhet på aktiemarknaden bidrog till att fondspararna i första hand valde räntefonder. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 5,1 mdkr och i obligationsfonder (långa räntefonder) nettosparades 2,6 mdkr. Även blandfonder hade ett nettoinflöde på 0,7 mdkr i april. Däremot uppvisades nettouttag från aktiefonder och hedgefonder på 3 respektive 0,2 miljarder kronor.

Under 2012 har totalt 12 miljarder kronor nettosparats i fonder. Aktiefonder har, trots utflödet i april, uppvisat ett nettoinflöde på 24 mdkr hittills i år.

 

”Spararna reagerade på den skakiga börsen i april och valde räntefonder för sitt nysparande”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. ”Samtidigt valde de flesta spararna att ligga kvar i aktiefonder, uttagen under månaden motsvarade mindre än en halv procent av fondförmögenheten, vilket visar på att de flesta sparar i fonder på lång sikt.”

I april präglades aktiemarknaden av stor osäkerhet med kraftiga svängningar som följd. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, var trots detta oförändrat sett över hela månaden.

Efter tre raka månader med nettoinsättningar noterade aktiefonder i april ett nettoutflöde på totalt 3 miljarder kronor. De största uttagen gjordes från Sverigefonder och fonder som placerar på tillväxtmarknader. Aktiefonder med bredare placeringsinriktning, såsom Europafonder, Nordamerikafonder och Globalfonder uppvisade däremot nettoinsättningar även i april.

Noterbart är också att drygt hälften av det totala nettoinflödet i aktiefonder hittills i år har placerats i indexfonder (12,9 mdkr).  

 

Den totala fondförmögenheten ökade under april med 10 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 1 957 mdkr. Av dessa var 1 065 mdkr (motsvarande 54 procent) placerade i aktiefonder.

Nettosparandet i fonder 2012, mdkr

 

>>Till statistiken

Vid frågor kontakta:

Fredrik Hård af Segerstad, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Fondbolagens förenings medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • fonder
  • fondsparande
  • ppm
  • spara i fonder
  • sparande
  • fondstatistik
  • räntefonder
  • aktiefonder
  • fondbolagens förening

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondkollen.se

Kontakter

Åsa Drakenberg

Presskontakt informationschef 0707-31 00 69