Nyhet -

Osminkat fondbetyg för hedgefonder!

Fondly är Sveriges främsta analyshus med en kvantitativ och framåtblickande fondanalys. Fondly analyserar, granskar och kvalitetssäkrar samtliga fonder på den svenska fondmarknaden som finns tillgängliga för svenska småsparare. Vårt mål är att hjälpa svenska sparkonsumenter att spara på ett mer ekonomiskt hållbart sätt och för att belysa fondutbudet utifrån ett kvantitativt och matematiskt perspektiv. 

Fondly´s betygsystem är baserat på ett femtiotal parametrar och är byggt för att säkerställa ett robust och solitt resultat. Fondly beräknar, estimerar, prognostiserar samtliga svenska fonder och utför flera miljoner beräkningar dagligen för att på bästa sätt leverera statistiskt säkerställda estimat. Fondly`s fondbetyg är unikt i sitt slag eftersom betyget är framåtblickande och betyget har en hög träffsäkerhet avseende prognos och estimat. 

Tre svenska hedgefonder påvisar en mycket sannolikhet för att generera en positiv avkastning framgent över en rullande 12 månaders period. Estimaten är statistiskt säkerställda och har en signifikansgrad på över 95%.

Mer information och hela månadsrapporten finner Ni på FondlyNews!

-----------------------------------------------------------------------

Fondly Rating bygger på en analysmetodik som går på djupet avseende fonder och förvaltare och deras prestation gällande avkastning och risk. Fondly uppdaterar rating och ranking löpande månadsvis och bygger på minst 36 månaders historik. Ratingen är ingen rekommendation utan skall endast användas som ett underlag och stöd för placerare inför en eventuell investering.

Ratingen är också tänkt att kunna användas som en objektiv jämförelsemetodik för placerare. Syftet med ratingen är att åskådliggöra en löpande kvalitetsutveckling för fonder och dess förvaltare.

Notera dock att historiskt ratingbetyg i är ingen garanti för framtida avkastning, risk eller rating.

Mer information på fondlynews.se

Relaterade länkar

Ämnen

 • Ekonomi

Kategorier

 • aktier
 • privatekonomi
 • förvaltare
 • pengar
 • ekonomisk
 • ekonomi
 • tillsammans
 • förvaltning
 • bank
 • fond
 • oberoende
 • fonder
 • fondförvaltare
 • investering
 • placering
 • ränta
 • privatsparande
 • ranking
 • spara
 • sparande

Presskontakt

Göran Farkas

Presskontakt Grundare Fondly AB +46 73 332 37 88

Jonas Brodd

Presskontakt Grundare Fondly AB +46706415405