Nyhet -

Rating av Svenska Hedgefonder i april!

Svenska Hedgefonder utveckling i april

Vi har nöjet att presentera två nya fonder till FondlyRating: Alcur Select och Coeli Absolut European Equity. Bägge fonderna har uppvisat ett enastående resultat under de senaste tre åren. Alcur Select med chefsförvaltaren Wilhelm Gruvberg placerar sig som Sveriges främsta hedgefond över 3 år och petar därmed ned ”storasyster” Alcur från tronen. Select erhåller AAA i betyg vilket är det högsta en fond kan erhålla av FondlyRating. Mikael Petersson med fonden Coeli Absolut European Equity placerar sig på en sjätteplats och erhåller AA+ i betyg för en mycket skicklig förvaltning.

Via FondlyAnalytics.se kan samtliga fondinvesterare ta del av och analysera fonder själva efter egna preferenser. FondlyAnlaytics.se är ett analysverktyg för att främja ett ekonomiskt hållbart fondsparande. All analys bygger på ekonometriska och statistiska beräkningar. Modern portföljteori tillämpas i samtliga beräkningar och utvärderingar.

Mer information och hela månadsrapporten finner Ni på FondlyNews!

Fondly är Sveriges främsta analyshus med en kvantitativ och framåtblickande fondanalys. Fondly analyserar, granskar och kvalitetssäkrar samtliga fonder på den svenska fondmarknaden som finns tillgängliga för svenska småsparare. Vårt mål är att hjälpa svenska sparkonsumenter att spara på ett mer ekonomiskt hållbart sätt och för att belysa fondutbudet utifrån ett kvantitativt och matematiskt perspektiv.

Fondly´s betygsystem är baserat på ett femtiotal parametrar och är byggt för att säkerställa ett robust och solitt resultat. Fondly beräknar, estimerar, prognostiserar samtliga svenska fonder och utför flera miljoner beräkningar dagligen för att på bästa sätt leverera statistiskt säkerställda estimat. Fondly`s fondbetyg är unikt i sitt slag eftersom betyget är framåtblickande och betyget har en hög träffsäkerhet avseende prognos och estimat.

-----------------------------------------------------------------------
Fondly Rating bygger på en analysmetodik som går på djupet avseende fonder och förvaltare och deras prestation gällande avkastning och risk. Fondly uppdaterar rating och ranking löpande månadsvis och bygger på minst 36 månaders historik. Ratingen är ingen rekommendation utan skall endast användas som ett underlag och stöd för placerare inför en eventuell investering.

Ratingen är också tänkt att kunna användas som en objektiv jämförelsemetodik för placerare. Syftet med ratingen är att åskådliggöra en löpande kvalitetsutveckling för fonder och dess förvaltare.

Notera dock att historiskt ratingbetyg i är ingen garanti för framtida avkastning, risk eller rating.

Mer information på fondlynews.se

Relaterade länkar

Ämnen

 • Ekonomi

Kategorier

 • aktier
 • bank
 • oberoende
 • sparande
 • privatsparande
 • förvaltning
 • fonder
 • ekonomisk
 • pengar
 • fondförvaltare
 • placering
 • investering
 • privatekonomi
 • ekonomi
 • ränta
 • ranking
 • förvaltare
 • fond
 • spara

Presskontakt

Göran Farkas

Presskontakt Grundare Fondly AB +46 73 332 37 88

Jonas Brodd

Presskontakt Grundare Fondly AB +46706415405