Gå direkt till innehåll
Rating av Svenska Hedgefonder i maj!
Rating av Svenska Hedgefonder i maj!

Nyhet -

Rising Stars & Falling Angels!

FondlyRating Svenska Hedgefonder - Maj 2021

Maj var en besvärlig månad för många hedgefonder! Dock med reservationen för Atlant Precious som lyckades boka in ett positivt resultat på hela 10,69%. Fonden som historiskt haft en hög korrelation med guldpriset gynnades av högre guldpriser pga det globala inflationsspöket.

Endast 4 fonder erhöll högsta betyget AAA under maj.

Ny fond som kommit upp på vår radar är Adaptive Paradigm Alpha som är en marknadsneutral aktiehedgefond. Fonden har varit i gång i 17 månader och har endast en negativ månad (-0,31) sedan start. Vi välkomnar fonden och kommer att följa fonden och dess förvaltare med spänning!

Fonden Gladiator med den tidigare så framgångsrika förvaltaren Max Mitteregger har tyvärr hamnat rejält ur kurs och vi hoppas att Max med sin långa erfarenhet lyckas vända den rådande utvecklingen. Fonden tappade 10,43% under maj månad!

Via FondlyAnalytics.se kan samtliga fondinvesterare ta del av och analysera fonder själva efter egna preferenser. FondlyAnlaytics.se är ett analysverktyg för att främja ett ekonomiskt hållbart fondsparande. All analys bygger på ekonometriska och statistiska beräkningar. Modern portföljteori tillämpas i samtliga beräkningar och utvärderingar.

Mer information och hela månadsrapporten finner Ni på FondlyNews!

Fondly är Sveriges främsta analyshus med en kvantitativ och framåtblickande fondanalys. Fondly analyserar, granskar och kvalitetssäkrar samtliga fonder på den svenska fondmarknaden som finns tillgängliga för svenska småsparare. Vårt mål är att hjälpa svenska sparkonsumenter att spara på ett mer ekonomiskt hållbart sätt och för att belysa fondutbudet utifrån ett kvantitativt och matematiskt perspektiv.

Fondly´s betygsystem är baserat på ett femtiotal parametrar och är byggt för att säkerställa ett robust och solitt resultat. Fondly beräknar, estimerar, prognostiserar samtliga svenska fonder och utför flera miljoner beräkningar dagligen för att på bästa sätt leverera statistiskt säkerställda estimat. Fondly`s fondbetyg är unikt i sitt slag eftersom betyget är framåtblickande och betyget har en hög träffsäkerhet avseende prognos och estimat.

-----------------------------------------------------------------------
Fondly Rating bygger på en analysmetodik som går på djupet avseende fonder och förvaltare och deras prestation gällande avkastning och risk. Fondly uppdaterar rating och ranking löpande månadsvis och bygger på minst 36 månaders historik. Ratingen är ingen rekommendation utan skall endast användas som ett underlag och stöd för placerare inför en eventuell investering.

Ratingen är också tänkt att kunna användas som en objektiv jämförelsemetodik för placerare. Syftet med ratingen är att åskådliggöra en löpande kvalitetsutveckling för fonder och dess förvaltare.

Notera dock att historiskt ratingbetyg i är ingen garanti för framtida avkastning, risk eller rating.

Mer information på fondlynews.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Göran Farkas

Presskontakt Grundare Fondly AB +46 73 332 37 88

Jonas Brodd

Presskontakt Grundare Fondly AB +46706415405

För ett hållbart sparande i fonder

FondlyNews är en webbsida byggd av sparare för sparare där fondbolag kan publicera nyheter, investerings-kommentarer, analyser, mm för fondsparare samt en webbsida med oberoende fondutvärdering och betygsättning. FondlyNews främjar ett hållbart sparande i fonder.

FondlyNews
FondlyNews
Månbacken 7
13236 Saltsjö-boo
Sverige