Pressmeddelande -

Dansk hygienstandard på svenska

Dansk hygienstandard DS 2451-10 erbjuder vårdsektorn i Sverige ett säkrare sätt att beskriva krav på städning för att förebygga infektioner. Standarden är unik i sitt slag i världen genom att fastställa nivåer för ytors renhet och anvisa metoder för kvalitetsuppföljning. Den finns nu översatt till svenska och kan användas inom ramen för ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Städning syftar till både trivsel och underhåll, men viktigare i många vårdlokaler är att få bort smittoämnen och därigenom förhindra infektioner.
DS 2451-10 Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården- del 10: Krav på städning är ett grundläggande kvalitetsverktyg för vårdhygieniska miljöer och är normativ till Nordisk Städstandard, SS 627801:2012 (tidigare INSTA 800). 

Hygienstandarden omfattar principer för städning och kvalitetskontroll och vänder sig till alla sektorer i samhället med behov av hygienstädning, t.ex. sjukhus, vårdhem, patienthotell, vårdcentraler och tandläkarmottagningar och leverantörer av städtjänster.

Objektiva rengöringskontroller med ATP-mätare

Risken för smittspridning orsakad av osynliga föroreningar kan inte hanteras med enbart okulära städinspektioner. Hygienstandarden har därför fastställt objektiva rengöringskontroller som kompletterar den okulära bedömningen. Metoderna ingår som informationsbilagor med gränsvärden för bakterier och ATP (adenosintrifosfat).

ATP förekommer i allt organiskt cellmaterial och ger ett mått på ytors renhet. Mätningar sker med handhållna ATP-mätare och tar några sekunder. Gränsvärdena för ATP är satta i absoluta substansmängder vilka kan räknas om till mätutrustningens relativa ljusskala (se tabell 1).

Tabell: ATP-gränsvärden enligt hygienstandard DS 2451-10 för kritiska kontrollpunkter t.ex. bord, handtag, avskärmning m.m. Gränsvärdena är omräknade till relativa ljusenheter (RLU) för ATP-systemet SystemSURE Plus/Ultrasnap i vilken 1 femtomol ATP = 1 RLU.

 Klassificering av lokaltyp

Godkänd


....................

Godkänd med anmärkning

....................

Ej godkänd (åtgärd krävs)

....................

Hygiennivå 5

Speciellt renhetskrävande ytor där städning primärt ska avlägsna smittämne vid direkt eller indirekt kontakt t.ex. operationssal, intensivvårdsrum m.m.

0-25 RLU

26-50 RLU

> 50 RLU

Hygiennivå 4 & 3

Patientrelaterade ytor där städning ska ge rent helhetsintryck och minska risken för spridning av smitta vid direkt eller indirekt kontakt t.ex. toalett, vårdrum m.m.

0-50 RLU

51-100 RLU

> 100 RLU


Hygienstandarden DS 2451-10 finns att köpa och ladda ner på DS webshop. För mer information om ATP-mätningar kontakta Frank Axelsson, FOOD DIAGNOSTICS AB.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Sjukdomar

Kategorier

  • vårdhygien
  • städning
  • sjukvård
  • vårdrelaterade infektioner
  • hygien
  • Rengöringskontroll

Regioner

  • Göteborg

FOOD DIAGNOSTICS AB erbjuder den senaste tekniken inom snabba, enkla och kostnadsbesparande analysmetoder för livsmedel och hygien. Med våra produkter och tjänster hjälper vi med kundanpassade lösningar inom mikrobiologi, kemi och hygienkontroll.
Välkomna!

Kontakter

Jan-Erik Carlsson

Presskontakt VD 031 - 335 13 61