Grundläggande utbildning i livsmedelshygien 23 januari 2019

Tid 8 Januari 2019

Plats Medevigatan 2 113 61 Stockholm

Grundutbildning i livsmedelshygien och egenkontrollprogram

Innehåll i utbildningen:

Utbildningens innehåll utgår från Livsmedelsverkets Krav på livsmedelsföretagarna, Utbildning i

livsmedelshygien (www.slv.se). Vi har berikat utbildningarna med mycket bildmaterial och konkreta

exempel för att deltagarna på bästa vis ska ”känna igen sig” och kunna ta till sig av utbildningens innehåll.

□Matförgiftning: statistik, orsak, konsekvens och produktansvar

□Lagstiftning (EG 852/2004) och egenkontroll

□HACCP och faroanalyser

□Varför god livsmedelshygien?

□Mikrobiologiska, fysiska och kemiska faror i verksamheten

□Smittokällor

□Grundläggande förutsättningar (t.ex. temperaturprocesser, råvaruhantering, lagrings- och

separeringsrutiner, personlig hygien, rengöring och underhåll)

□Dokumentationsrutiner

□Förebyggande åtgärder och korrigerande åtgärder

□Minska matsvinn med hjälp av god livsmedelshygien

□Praktiska exempel och diskussioner

□Provskrivning och kursutvärdering

Utbildningen omfattar en heldag och avslutas med en kort skrivning samt utvärdering. Efter att

skrivningarna rättats får deltagarna individuella diplom.

Litteratur: Boken ”Säkrare Livsmedel, handbok i hygien” (299.-)

Datum: 2019-01-23

Tid: 09:00-16:00

Plats: Medevigatan 2, Vasastan i Stockholm

Pris: 2 950.- SEK/ pers (exkl. moms). Lunch och fika tillkommer med 300SEK

Vid frågor kring kursen hör av er till lydia.banderby@foodsafety.se eller 0730215844.

Anmälan är bindande efter att deltagandet har bekräftats.

Avanmälan görs två veckor innan start annars erläggs hela kostnad för utbildning inklusive måltider. 

Kategorier

  • startanytt
  • företag
  • grossist
  • kött
  • bageri
  • hygien
  • rutiner
  • egenkontroll
  • kurs
  • utbildning

Presskontakt

Lydia Banderby

Presskontakt VD Ansvarig utbildning, kvalitetsrevisor, BRC, ISO22 000, KRAV, IP Livsmedel, Egenkontrollprogram +46730-21 58 44